Są pieniądze dla nauczycieli… i nie tylko

Nauczyciele otrzymali wyrównanie wynagrodzeń. Na większe pensje mogą liczyć także pracownicy niepedagogiczni w miejskich szkołach i przedszkolach w Toruniu. W poniedziałek 20 marca nauczycielki i nauczyciele zatrudnieni w toruńskiej oświacie otrzymali wyrównanie wynagrodzeń za pierwsze 3 miesiące tego roku. Obliczono je wskaźnikiem 7,8 proc. Zastosowano tutaj rozporządzenie ministra edukacji i nauki. Takim samym wskaźnikiem będą […]