Grażyna Śmiarowska odchodzi na emeryturę

Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Grażyna Śmiarowska, odchodzi na emeryturę. Placówką kierowała 22 lata. W oficjalnym pożegnaniu uczestniczyli prezydent Michał Zaleski i przewodniczący Rady Miasta Marcin Czyżniewski. Oficjalne pożegnanie dyrektor Grażyny Śmiarowskiej zorganizowano 27 lipca. Wzięli w nim udział prezydent Michał Zaleski i przewodniczący Rady Miasta Marcin Czyżniewski. Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu […]