Toruń stawia na “zielone” projekty. Wyda na nie 23,3 mln zł

Polecamy Wiadomości
Tak mają wyglądać tereny rekreacyjne na JAR-ze, materiały Urzędu Miasta Torunia

Rewitalizacja Parku Tysiąclecia, zagospodarowanie terenów na os. JAR, urządzenie terenów parkowych na Jordankach i przy etnomuzeum, w Parku Glazja i w okolicach Rudelki – to projekty, które rozpoczną się w 2019 r.

Duże projekty dotyczące miejskich terenów zieleni w przyszłym roku z projektowania wejdą w fazę realizacji. Miasto wyda na ich zagospodarowanie rekordową kwotę ponad 23,3 mln zł. 

Oto lista “zieleniarskich” przedsięwzięć zapisanych w projekcie budżetu miasta na 2019 r.:

Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej

 • Wydatki w 2019 r. – 8,5 mln zł, całkowity szacunkowy koszt: nieco ponad 15 mln zł, dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 9,8 mln zł.
 • Zadanie obejmuje: zagospodarowanie 19,2 ha powierzchni parku poprzez: bagrowanie zbiorników wodnych i modernizację urządzeń hydrotechnicznych, wykonanie: nawierzchni parkowych, ścieżki rowerowej, odrestaurowanie i adaptację kubaturowych obiektów zabytkowych, budowę urządzeń rekreacyjnych (plac zabaw, boisko, siłownia, pomost cumowniczy, wybieg dla psów) systemu monitoringu, zagospodarowanie zielenią.
 • W roku 2018 planuje się ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy, rozpoczęcie prac budowlanych w roku 2019.

Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego

 • Wydatki w 2019 r. – 3,2 mln zł, całkowity szacunkowy koszt to 6,6 mln zł.
 • Zadanie obejmuje: remont istniejących ścieżek spacerowych, przebudowę instalacji oświetleniowej parku, wykonanie instalacji monitoringu, remont i budowę urządzeń rekreacyjnych (plac zabaw, siłownia, street-workout, taras widokowy, miejsca do grillowania), uporządkowanie zieleni, elementy małej architektury. W 2018r. kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej.
 • Do końca roku 2018 planuje się wszczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych I kwartał 2019 r.

Zielona brama gotyckiej starówki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni (Jordanki, skwer przy Muzeum Etnograficznym)

 • Wydatki w 2019 r. – 4,3 mln zł, całkowity szacunkowy 5,8 mln zł, unijne dofinansowanie z POIiŚ – 3,5 mln zł.
 • Zadanie obejmuje: zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego tj. wykonanie: nawierzchni z płyt granitowych, dwóch fontann, montaż elementów małej architektury, latarni oświetleniowych parkowych, kamer monitoringu oraz wykonanie trawnika, nasadzenia drzew i krzewów.
 • Na Jordankach zaplanowano: zagospodarowanie zieleni parkowej, czyli budowę ciągów komunikacyjnych, roboty zieleniarskie, montaż elementów małej architektury, stojaków rowerowych, siedzisk, formowanie i zagęszczanie nasypów, wykonanie żelbetowych bram wejściowych oraz prace sanitarne i elektryczne.
 • Umowę o dofinansowanie podpisano w kwietniu 2018 r. W 2018 r. unieważniono dwa postępowania na wybór wykonawcy z uwagi na brak ofert oraz cenę przekraczającą zaplanowane środki. Trwa przygotowanie kolejnego postępowania, rozpoczęcie robót planowane w 2019 r.

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich (Rudelka)

 • Wydatki w 2019 r. – 1 mln zł, całkowity szacunkowy koszt – 1,2 mln zł, dofinansowanie unijne z POIiŚ – 1,02 mln zł.
 • Zadanie obejmuje: remont istniejących ścieżek i schodów terenowych z dostosowaniem ich do ruchu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach i osób z wózkami dziecięcymi, wyposażenie terenu w elementy małej architektury, wytyczenie tras biegów przełajowych, budowę placu do „street workout”, placu zabaw, wybiegu dla psów, przebudowę toru saneczkowego z dostosowaniem do zjazdów dla rowerów „Pumptrack” lub „Bikepark”, utworzenie polany edukacyjno – ekologicznej.
 • W 2018 r. kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej. Do końca roku 2018 planuje się ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy. Realizacja rzeczowa od 2019 r.

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR

 • Wydatki w 2019 r. – 5,6 mln zł, szacunkowy koszt projektu to 8,2 mln zł, dofinansowanie unijne – 5,4 mln zł.
 • Zadanie obejmuje: rekultywację stawu, budowę dla ok. 150 samochodów osobowych, wykonanie oświetlenia, wytyczenie ścieżek i alejek spacerowych, budowę urządzeń rekreacyjnych (plac zabaw, ścieżki przyrodnicze, boiska, wybieg dla psów, siłownia, plaża, promenada, stok saneczkowy), oświetlenie, elementy małej architektury, zagospodarowanie zieleni.
 • Wyłonienie wykonawcy zadania i rozpoczęcie robót planowane w I kwartale 2019 r.

Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia odc. od ul. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik

 • Wydatki na 2019 r. – 150 tys. zł, całkowity szacunkowy koszt to 4 mln zł przy planowanym dofinansowaniu unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego na poziomie 85 proc. – 3,3 mln zł.
 • Zadanie obejmuje: bagrowanie i oczyszczenie stawu Kaszownik, remont urządzeń melioracyjnych, reprofilację brzegów Strugi Toruńskiej, budowę urządzeń rekreacji (ścieżka rowerowa, boisko, plac do street workoutu, pomost, siedziska), chodników, pochylni dla osób niepełnosprawnych, pawilonu gastronomicznego, zagospodarowanie zielenią.
 • Wniosek o dofinansowanie złożono w maju 2018 r. Realizacja po pozyskaniu dofinansowania.

Rewitalizacja elementów układu Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym

 • Wydatki w 2019 r. – 135 tys. zł, miasto chce pozyskać dotację z RPO na poziomie 74 proc. – 100 tys. zł.
 • Zadanie obejmuje: oczyszczenie dwóch zbiorników o powierzchni: 510 m kw. i 1125 m kw., udrożnienie (pogłębienie) istniejących rowów przepływowych łączących stawy w układzie kaskadowym, umocnienie brzegów, wykonanie systemu zasilania stawów w wodę oraz połączenie ich ze zbiornikiem Martówka, uporządkowanie i wyposażenie otoczenia w elementy małej architektury parkowej. Realizacja projektu ma wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności zabytkowego parku.

Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu – 3 etap

 • Wydatki w 2019 r. – 100 tys. zł, całkowity koszt ok. 4 mln zł, planowane dofinansowanie 2,4 mln zł
 • Projekt ma na celu stworzeniu pierwszego w Toruniu „ogrodu społecznego”, zgodnie z ideą coraz prężniej
  rozwijających się na świecie ogrodów społecznościowych (tzw. „Urban Farming”).
 • Przedsięwzięcie obejmuje m.in. modernizację układu komunikacji pieszo-rowerowej, łączącej błonia nadwiślańskie z częścią zabytkową parku oraz najczęściej uczęszczanym przez mieszkańców i turystów dojściem – od strony ul. Przybyszewskiego, umocnienie i reprofilację brzegów oraz uszczelnienie zbiornika Martówka, doposażenie parku w obiekty małej architektury. Projekt inwestycyjny wpłynie na dostosowanie przestrzeni do realizacji projektów i inicjatyw społecznych dla osób starszych lub wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: „Aktywny Senior”, ”Działaj lokalnie!”, Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy”. W 2019 r. planuje się przygotowanie projektu pod względem dokumentacyjnym oraz pozyskanie dofinansowania w ramach RPO/ 

Zagospodarowanie terenów zieleni

 • Wydatki w 2019 r. – 400 tys. zł w ramach budżetu partycypacyjnego.
 • Zagospodarowanie przestrzeni w sąsiedztwie toru saneczkowego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, montaż kamiennego minimostka nad strumieniem, utwardzenie destruktem ścieżki wokół dwóch stawów oraz uruchomienie kaskady (200 tys. zł),
 • zagospodarowanie obszaru zielonego, wykonanie nasadzeń drzew ozdobnych i krzewów, opasek brukarskich wypełnionych kamieniem ozdobnym, ścieżki prowadzącej “na skróty” do przystanku autobusowego od strony ul.Drzymały 19, montaż oświetlenia (40 tys. zł),
 • zagospodarowanie terenu zielonego, montaż oświetlenia, ułożenie nawierzchni – teren za budynkami mieszkalnymi przy ul. Słowackiego 123 i 125-131 (55 tys. zł),
 • wykonanie repliki kamiennej celtyckiej rzeźby niedźwiedzia – w pobliżu kamiennego kręgu, u zbiegu ul. Olsztyńskiej i ul. Przeskok (15,6 tys.zł).

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys