Toruń z potencjałem rozwojowym. 5. miejsce w rankingu

Box2 Polecamy Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Eksperci ze stowarzyszenia Klub Jagielloński przygotowali ranking 100 największych polskich miast “Uciekające metropolie”. Toruń i Bydgoszcz jako jeden obszar funkcjonalny zajęły w nim wysokie, 5. miejsce. Celem zestawienia było dokonanie oceny zrównoważenia rozwoju polskich ośrodków miejskich.

“Ranking 100 obszarów funkcjonalnych” to porównanie potencjału i dynamiki rozwoju polskich miast od chwili wejścia naszego kraju do UE. Ważne jest, że eksperci badali nie same gminy, ale właśnie ośrodki funkcjonalne. Pod tym pojęciem rozumiemy przestrzennie wyodrębniony obszar, który połączony jest nie tylko uwarunkowaniami geograficznymi, ale także więziami społeczno-gospodarczymi. W rankingu Toruń i Bydgoszcz uznano właśnie za taki obszar. Specjaliści z Klubu Jagiellońskiego analizowali, czy rozwój poszczególnych obszarów funkcjonalnych był zrównoważony terytorialnie.

Wyróżnione obszary funkcjonalne były analizowane w czterech kategoriach – gospodarki, wiedzy i innowacji, usieciowienia i jakości życia. Przedmiotem oceny były takie zagadnienia, jak produkcja, inwestycje, struktura zatrudnienia, poziom kapitału ludzkiego czy powiązania pomiędzy miastem a innymi ośrodkami. Pod uwagę wzięto również zagadnienia komunikacji, mieszkalnictwa, ochrony zdrowia, ekologii, bezpieczeństwa i dostępu do terenów zielonych. Eksperci opierali się na takich wskaźnikach, jak średnie miesięczne wynagrodzenie brutto, nakłady inwestycyjne, liczba firm, saldo migracji, ilość studentów, zdawalność egzaminów maturalnych, liczba ośrodków kulturalnych, dostępność do lotniska, emisja zanieczyszczeń, liczba lekarzy czy cena mieszkań w porównaniu do średniego wynagrodzenia.

Wyniki rankingu jasno wskazują, że podział na biedny wschód i bogaty zachód to już przeszłość. Współcześnie największy potencjał rozwojowy mają regiony z dużymi metropoliami. Dystans rozwojowy pomiędzy największymi miastami, a tymi mniejszymi stale powiększa się. Największe różnice rozwojowe widoczne są pomiędzy stolicami województw, a ośrodkami o niższym statusie osadniczym. Eksperci wskazują na pogłębianie się nierówności w systemie osadniczym, które mogą nawet zagrażać spójności terytorialnej polskich miast.

W rankingu 100 obszarów funkcjonalnych Toruń i Bydgoszcz zajęły razem 5. miejsce, ustępując pola jedynie Trójmiastu, Rzeszowowi, Wrocławiu i Warszawie. W kategorii gospodarka nasz obszar funkcjonalny zajął 6. miejsce, 31. pod względem wiedzy i innowacji, 4. w usieciowieniu i 8. w odniesieniu do jakości życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *