Ulica Chrzanowskiego w przebudowie. Prace mają potrwać do lipca 2022

Box2 Wiadomości
fot. MZD w Toruniu

Prace rozbiórkowe i budowa kanalizacji – tak obecnie wygląda przebudowa ulicy Chrzanowskiego. Zakończenie prac planowane jest na koniec lipca przyszłego roku.

Ulica Chrzanowskiego położona jest na terenie przemysłowym, gdzie zlokalizowane są zakłady przemysłowe oraz usługowe. Do tej pory arteria miała utwardzoną, ale niejednorodną nawierzchnię. Jej zasadnicza część była asfaltowa, Były też fragmenty wykonane z trylinki i betonu. Na całym odcinku nie było kanalizacji deszczowej.

Kanalizacja jest budowana sukcesywnie, dla zminimalizowania utrudnień prac te są realizowane na kilkumetrowych odcinkach. Obecnie są one prowadzone w rejonie skrzyżowania ulic Chrzanowskiego i Na Zapleczu. Wykonawca przejął kolejny odcinek placu budowy, od ul. Na Zapleczu do przejazdu kolejowego. Rozpoczęły się tam prace rozbiórkowe. Na odcinku od ronda Elany do ul. Na Zapleczu trwają roboty brukarskie, powstały również dwie zatoki autobusowe.

Przebudowany zostanie odcinek o długości 1086 m. Trylinka i beton cementowy ustąpią miejsca bitumicznej nawierzchni. Przy jezdni pojawi się ciąg pieszo-rowerowy. Wybudowane zostaną trzy perony autobusowe i dwa parkingi z dziesięcioma miejscami do parkowania. W ramach inwestycji zostanie wykonane włączenie ulicy Chrzanowskiego w ulice boczne (ul. Wymarzona, ul. Chrzanowskiego, ul. Na Zapleczu) oraz kanalizacja deszczowa i nowe oświetlenie. Zakończenie prac planuje się na 30 lipca 2022 roku.

Rozbudowa ulicy Chrzanowskiego stanowi kontynuację prac realizowanych w latach 2018-2020 przy udziale finansowym PGE Toruń S.A., obejmującej zakończoną w roku 2020 przebudowę ulic Ceramicznej i Ukośnej.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *