Urząd miasta zabiera głos w sprawie wiązu [ODPOWIEDŹ NA LIST]

Box2 Opinie Wiadomości
fot. Anna Zglińska

Publikujemy odpowiedź Urzędu Miasta na list Luizy Kałuskiej w sprawie 150-letniego wiązu z ul. Wiązowej, który złamał się 8 marca.

Z przykrością odnotowaliśmy, że 8 marca huraganowa wichura złamała 150-letni wiąz-pomnik przyrody rosnący przy ul. Wiązowej.

REKLAMA

Tego dnia wiatr w Toruniu osiągał w porywach prędkość 72 km/godzinę. Wyrządził szkody nie tylko przy ulicy Wiązowej, ale także m.in. na Cmentarzu Komunalnym nr 1 i w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu.

Złamane i powalone drzewo przy ul. Wiązowej ukazało rzeczywisty stan pnia, który daleki był od zdrowego. Jego wnętrze było puste, wypróchniałe. Próby ratowania wiązu okazały się daremne – nie miał szans na przeżycie.

Drzewo pękło na wysokości ok. 1-1,5 m – w dolnej części pnia na wysokości głównego rozwidlenia. Należy tu podkreślić, że wiąz uległ złamaniu pod wpływem siły natury, a nie, jak sugeruje pani Luiza Kałuska – czynnika ludzkiego.

Decyzją prezydenta Torunia we wrześniu 2018 r. teren wokół drzewa został dla bezpieczeństwa ruchu pieszego i samochodowego wygrodzony, a ruch przeniesiony obok. Ponadto w opracowanym projekcie przebudowy ul. Wiązowej zdecydowano o oddaleniu jezdni o kilkanaście metrów od pomnika przyrody. Teren wokół drzewa został pokryty przekompostowaną korą drzewną. Wiąz został wygrodzony siatką, która zabezpieczała obszar w obrębie korony drzewa, co pozwoliło uniknąć tragedii. Trudno sobie wyobrazić, jak dramatyczny mógł być bilans piątkowej wichury, gdyby ruch w tym miejscu odbywał się bez ograniczeń.

W dniu zdarzenia – złamania drzewa – w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie były prowadzone żadne prace.

Ze względów bezpieczeństwa wkrótce po zdarzeniu teren został uprzątnięty przez służby. Było to działanie zgodne z Ustawą o ochronie przyrody z 16.04.2004, mówiącą, że „Zakazy, o których mowa w ust.1 (art.45), nie dotyczą 4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych”.

Nieprawdziwą jest również informacja, że zaraz pod samym pniem, przy korzeniach wykonane zostało korytowanie – takie prace nie były dotychczas wykonywane na tym terenie. Również po zdjęciu nawierzchni na ul. Wiązowej w żadnym miejscu nie zostały odkryte korzenie. Potwierdzeniem jest ich nienaruszony stan.

Projekt przebudowy ulicy Wiązowej zakłada wydzielenie terenów zielonych – jeden z nich został zaplanowany obok rosnącego wówczas tam pomnika przyrody. W jego miejsce pojawi się na pewno kolejne drzewo – po zakończeniu prac, zgodnie z harmonogramem dokonywania nasadzeń, czyli w drugim półroczu. Zgodnie z projektem na całym terenie, na którym prowadzone są prace, pojawi się m.in. 5 drzew liściastych, 777 krzewów liściastych oraz 413 bylin.

Aktualnie w Toruniu są 54 pomniki przyrody: 42 pojedyncze drzewa, 11 grup drzew oraz 1 głaz narzutowy. Drzewa te objęte są szczególną troską, regularnie przeprowadza się cięcia pielęgnacyjne sanitarne, cięcia pielęgnacyjne prześwietlające oraz montaż wiązań elastycznych w koronie. Jednak z siłami natury czasem nie da się wygrać. Latem 2017 roku wiatr powalił pomnik przyrody – leszczynę turecką rosnącą na terenie Ogrodu Zoobotanicznego. Dramatyczny przebieg miała też wichura w czerwcu 2018 roku, która przewróciła ogromny kasztanowiec na skrzyżowaniu ul. Odrodzenia i al. Solidarności. Upadające drzewo uszkodziło wtedy trakcję tramwajową.

Urząd Miasta Torunia

Tagged

1 thought on “Urząd miasta zabiera głos w sprawie wiązu [ODPOWIEDŹ NA LIST]

  1. Zawinili wszyscy, którzy oprotestowali pierwszą decyzję o wycince, i miasto, które ugięło się pod wpływem ekoterorystów i nie wycięło chorego drzewa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *