Urzędnicy pytają nas, o czym chcielibyśmy z nimi porozmawiać

Box2 Wiadomości
fot. Adam Zakrzewski

Do 12 listopada potrwa nabór tematów do planu konsultacji społecznych na przyszły rok. Swoje propozycje mogą zgłaszać mieszkańcy, rady okręgu i organizacje pozarządowe.

Kto może złożyć wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych? Takie uprawnienia ma rada okręgu, co najmniej pięć organizacji pozarządowych działających na terenie Torunia i mieszkańcy – z tym że wniosek musi poprzeć co najmniej 150 osób mieszkających w Toruniu.

We wniosku należy podać imię, nazwisko lub nazwę inicjatora konsultacji. Do niego trzeba dołączyć listę osób (imię, nazwisko, adres pocztowy, które inicjator upoważnia do kontaktu). Musi on zawierać także temat i zasięg konsultacji oraz proponowany termin, a także uzasadnienie (dlaczego dany temat jest ważny).

Zgłoszonymi propozycjami konsultacji zajmie się rada społeczna ds. konsultacji społecznych, która sporządzi listę rankingową zgłoszonych tematów. “Będzie to stanowić materiał pomocniczy dla prezydenta w ustaleniu harmonogramu konsultacji społecznych na 2019 rok i przygotowaniu projektu uchwały Rady Miasta Torunia” – informuje magistrat.

Jeżeli wniosek zawiera błędy formalne, wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o prawie do poprawienia propozycji w ciągu dwóch tygodniu. W ciągu trzech tygodni od złożenia wniosku otrzymamy informację o uwzględnieniu wniosku bądź nie. Przy rozpatrywaniu wniosku brane są pod uwagę m.in. przedmiot konsultacji, dobór form i koszty.

Na stronie konsultacje.torun.pl jest dostępny: wzór wnioskuwzór listy poparcia dla wniosków składanych przez grupę mieszkańców.

Tagged