W 2020 wzrosną opłaty za wywóz odpadów

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

13 grudnia odbył się briefing w sprawie systemu odbioru odpadów w 2020 roku. Najważniejszą informacją dla mieszkańców jest potwierdzenie wzrostu cen za wywóz odpadów od przyszłego roku. Związane jest to nie tylko z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wiemy też, kto będzie zajmował się odbiorem śmieci przez najbliższe dwa lata.

Prezydent Michał Zaleski poinformował, że od nowego roku odbiorem odpadów będzie zajmować się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Oferta MPO była jedyną, jaka wpłynęła po ogłoszeniu przetargu. Spełniła wszystkie kryteria i była zgodna z oczekiwaniami ogłaszającego przetarg. O jakich kryteriach mowa?

W przetargu proponowaliśmy zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej oraz zwiększenie częstotliwości odbioru metali i tworzyw sztucznych w okresie letnim od kwietnia do września. Zaznaczyliśmy także potrzebę zwiększenia ilości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – tłumaczył prezydent Michał Zaleski.

Obecnie miasto dysponuje 4 tysiącami pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, która jest obowiązkiem każdego mieszkańca według nowych przepisów prawnych. Ich ilość ma sukcesywnie rosnąć do 5 tysięcy w 2020 roku i 6.5 tysiąca w 2021 roku. Konieczność zwiększenia częstotliwości wywozu odpadów oraz zainwestowania w większą ilość kontenerów wpłynie na wzrost cen usług.

Zwiększą się przede wszystkim koszty główne, czyli wydatki na pracę ludzką i transport – wyjaśnia prezydent.

Miasto przeznaczyło na przetarg 18 milionów złotych, ale oferent zaproponował cenę o 20 tysięcy niższą. W poprzednich latach koszty wynosiły nieco ponad 15 milionów. Wzrost wydatków o 17% związany jest nie tylko z potrzebą dostosowania się do zmienionych przepisów prawnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Wiąże się także ze wzrostem płacy minimalnej oraz wzrostem kosztów transportu.

Opłaty, jakie mieszkańcy Torunia ponoszą za wywóz odpadów, będą musiały w przyszłym roku wzrosnąć. Składa się na nie tylko sam wywóz odpadów, ale także ich utylizacja i koszty, wnikające z korzystania ze środowiska – podsumowuje prezydent Torunia.

Obecne opłaty ustalone były w 2014 roku. Podwyżki dotyczą wielu samorządów w Polsce. Przykładowo w Warszawie ceny wzrosną o 300%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *