W czwartek rada miasta ustali wynagrodzenie prezydenta Torunia

Polecamy Wiadomości
fot. Adam Zakrzewski

Toruńska rada miasta na czwartkowej sesji rozpatrzy projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia dla prezydenta Michała Zaleskiego. Od lipca 2018 r. gospodarz miasta otrzymywał 10940 zł brutto. Ile teraz będzie zarabiać?

Projekt uchwały przygotował konwent seniorów, w skład którego wchodzi prezydium rady miasta i szefowie klubów działających w radzie miasta. Z jakich składników będzie się składać wynagrodzenie prezydenta Michała Zaleskiego?

Konwent seniorów proponuje maksymalne wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny przewidziane przepisami, dodatek specjalny w wysokości 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego i dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Zgodnie z przepisami prezydentowi nie przysługują nagrody, z wyjątkiem nagrody jubileuszowej. Od 1 lipca 2018 r., gdy zostały obniżone wynagrodzenia dla włodarzy miast, prezydent Zaleski otrzymuje co miesiąc 10940 zł.

“Stosując zapisy proponowanej uchwały do aktualnie obowiązujących stawek wynagrodzenie miesięczne Prezydenta Miasta Torunia nie ulegnie zmianie (będzie wynosiło 10 940,00 zł brutto). W budżecie miasta zostały zaplanowane środki na wynagrodzenie miesięczne Prezydenta Miasta Torunia”.

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys