W Muzeum Twierdzy Toruń o historii policji. Otwarto dwie wystawy

Box2 Wiadomości
fot. Lech Kamiński

Dzieje policji w II Rzeczypospolitej oraz podczas okupacji niemieckiej prezentują dwie wystawy, które otwarto wczoraj w Muzeum Twierdzy Toruń.

W oficjalnym otwarciu wystaw wzięli udział przedstawiciele samorządu, środowisk naukowych oraz służb mundurowych. Obecni byli także uczniowie klasy policyjnej z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Toruniu.

Nie wolno o historii zapominać – tak jest też w przypadku dziejów policji w demokratycznym kraju, w jakim żyjemy. Warto, aby jej historia była przywoływana, co ma właśnie miejsce w toruńskim Muzeum Twierdzy Toruń – powiedział prezydent Michał Zaleski

Pierwsza wystawa pod nazwą “Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego” została przygotowana przez Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Archiwum Akt Nowych. Na ekspozycji można zobaczyć repliki przedwojennych mundurów, broń będącą na wyposażeniu Policji Państwowej, przedwojenne kodeksy karne i wiele fotografii dokumentujących służbę policjantów z tamtego okresu. Celem wystawy poświęconej Państwowemu Korpusowi Bezpieczeństwa, polskiej konspiracyjnej formacji policyjnej Delegatury Rządu na Kraj działającej w latach 1940-1944, jest przypomnienie nieznanej historii instytucji, która odegrała ważną rolę w tragicznych latach niemieckiej okupacji.

Z kolei wystawę “Policja Państwowa 1919-1939′ przygotowało Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Białymstoku

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *