W październiku obowiązkowa deratyzacja. To obowiązek zarządców nieruchomości

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Od 1 do 31 października w Toruniu trwać będzie obowiązkowa deratyzacja. Za jej przeprowadzenie odpowiedzialni są właściciele, posiadacze lub zarządzający nieruchomością.

Poprzez deratyzację usunięte zostaną szczury i inne gryzonie oraz związane z nimi zagrożenia sanitarne. Jej celem jest zapobieganie chorobom, które przenoszą gryzoniem. Deratyzacja jest obowiązkowa według przepisów prawa.

Obowiązek jej przeprowadzenia spoczywa na właścicielach, posiadaczach lub zarządzających nieruchomością. Należy to zrobić między innymi w:

 • w budynkach mieszkalnych
 • w placówkach oświatowych, ochrony zdrowia, handlowych i usługowych
 • w zakładach pracy
 • w węzłach cieplnych i energetycznych
 • w sieci kanalizacyjnej.

Robi się to dwukrotnie w ciągu roku: na wiosnę (1-30 kwietnia) oraz właśnie teraz, jesienią. W razie wystąpienia zagrożenia ze strony gryzoni właściciele nieruchomości mają obowiązek deratyzacji także poza tymi terminami. Niewykonanie deratyzacji grozi karami grzywny.

Jak przeprowadzić deratyzację?

 • Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację na własny koszt i na własną odpowiedzialność (zaleca się, aby deratyzację prowadziła firma specjalizująca się w walce z gryzoniami).
 • Należy używać preparatów do zwalczania gryzoni zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub Państwowy Zakład Higieny, stosując je zgodnie z instrukcją producenta.
 • Zaleca się aby deratyzacja miejsc takich jak podwórza, ogrody, wiaty śmietnikowe, klatki schodowe itp. realizowana była przy użyciu karmników i stacji deratyzacyjnych, które zabezpieczają preparat przed dostępem dzieci oraz zwierząt domowych.
 • Preparaty należy wyłożyć w miejscach pojawiania się i żerowania gryzoni (np. wewnątrz budynków, na podwórzach, w altanach śmietnikowych, na strychach, w piwnicach i budynkach gospodarczych).
 • Miejsca wyłożenia preparatów powinny być zabezpieczone przed dostępem dzieci oraz zwierząt domowych, wolno żyjących psów, kotów oraz ptaków.
 • W miejscach wyłożenia preparatów należy umieścić informację: „UWAGA! TRUCIZNA! Wyłożono preparat do zwalczania gryzoni! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”
 • W czasie wyłożenia preparatu należy dokonywać codziennych oględzin miejsc, w których został wyłożony preparat, na bieżąco usuwać padłe gryzonie, przekazując je do zakładów uprawnionych w zakresie unieszkodliwiania zwłok zwierząt. Preparat, w miarę pobierania go przez gryzonie, należy na bieżąco uzupełniać.
 • Po upływie terminu obowiązkowej deratyzacji wyłożone preparaty do zwalczania gryzoni należy usunąć

Jak przeciwdziałać pojawianiu się gryzoni?

 • Ogranicz wyrzucanie jedzenia.
 • Nie wyrzucaj odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemnikami do gromadzenia odpadów.
 • Zamykaj klapy w pojemnikach na odpady.
 • Dbaj o utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie sanitarnym i porządkowym.
 • Utrzymuj piwnice i pomieszczenia gospodarcze w czystości.
 • Nie dokarmiaj zwierząt wolno żyjących w miejscach dostępnych dla gryzoni, w szczególności wysypując pożywienie bezpośrednio na powierzchnię terenu.
 • Pozbywaj się odpadów wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem ich wywozu lub dostarczaj je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – w ten sposób unikniesz tworzenia schronienia dla gryzoni.
Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *