W przyszłym roku przetarg na przebudowę ulicy Olsztyńskiej

Box2 Wiadomości
fot. Adam Zakrzewski

Jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w mieście – przebudowa ulicy Olsztyńskiej – będzie zrealizowana. Jak na razie jednak wiemy, że w 2022 roku rozpisany zostanie przetarg na realizację.

Plany ogłosił prezydent Michał Zaleski:

Zgodnie z ustaleniami, jakie poczyniłem wspólnie z klubami tworzącymi Rady Miasta, w momencie, kiedy decydowaliśmy się na współpracę w tej kadencji, w jej trakcie rozpoczniemy budowę ul. Olsztyńskiej. Zadanie to jest uwzględnione w przygotowaniach do opracowania budżetu miasta na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zakładamy bowiem rozpoczęcie tej inwestycji właśnie w roku 2022 

Według aktualnych wycen koszt tego zadania wyniesie 160 mln zł. Realizacja jest możliwa z tego względu, iż miasto otrzyma ponad 35 mln zł ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych, co odciąży budżet i pozwoli przystąpić do tej inwestycji.

Nadal jednak będziemy zabiegali o uzyskanie środków zewnętrznych na przebudowę ul. Olsztyńskiej w dwóch źródłach. Pierwsze, najbliższe, to jest kolejna edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, która zostanie ogłoszona w listopadzie 2021 roku. Drugie źródło, z którego będziemy mogli zabiegać o dofinansowanie, trudniejsze obecnie, bo mniej w nim jest pieniędzy na inwestycje infrastrukturalne, to środki dawnego unijnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wyjaśnił prezydent Michał Zaleski.

Przebudowa ulicy Olsztyńskiej będzie realizowana na odcinku 1914 metrów, od ulicy  Czekoladowej do granicy miasta i stanowić będzie kontynuację prac wykonanych czternaście lat temu na odcinku od Szosy Lubickiej do Czekoladowej. W ramach inwestycji powstaną dwie jezdnie o szerokości 7 m, po dwa pasy ruchu, rozdzielone pasem zieleni. W miejscu, gdzie ulicę przecina linia kolejowa nr 27 relacji Nasielsk – Toruń Wschodni, powstanie estakada, która zapewni bezkolizyjny i sprawny przejazd w tym miejscu.

W ramach inwestycji zostaną przebudowane cztery skrzyżowania: z ul. Suwalską, Ceramiczną, Wapienną, Nad Strugą i Granitową. Dla pieszych powstaną chodniki, a dla rowerzystów ścieżki rowerowe. W miejscu przecięcia z linią kolejową ruch pieszy i rowerowy przeniesiony zostanie na kładkę zintegrowaną z wiaduktem drogowym. Wzdłuż przebudowanej Olsztyńskiej zostanie zamontowane nowe oświetlenie. Ulica Olsztyńska leży w ciągu DK15 i jest integralną częścią układu komunikacyjnego we wschodniej części miasta obejmującego obydwa węzły autostradowe.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *