W Toruniu pojawią się kolejne parki kieszonkowe. Będzie ich w tym roku łącznie sześć

Box1 Wiadomości

Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia ogłosiło wczoraj kolejne zamówienie publiczne na przygotowanie dokumentacji projektowej dla następnych trzech parków kieszonkowych. Mają pojawić się one przy ulicach Strzałowej/Artyleryjskiej, Polnej/Strehla/Fieldorfa Nila oraz Matejki/Słowackiego.

Początkowo miały być w tym roku tylko trzy, będzie ich jednak sześć. Przypominamy, że przygotowywanie projektów budowlano-wykonawczych już ruszyło w odniesieniu do pierwszych lokalizacji parków kieszonkowych przy ulicach: Zagonowej/Narcyzowej, Rydygiera 4-6-8 oraz Szuwarów/Tataraków. Przygotowano także wizualizację jednego z nich. Ogólna koncepcja toruńskich parków kieszonkowych zakłada, że każdy z nich będzie nawiązywać do innego państwa. Pierwsze trzy będą odnosić się do klimatów Grecji, Holandii i Szwajcarii.

Toruń ogłosił także zamówienie na wykonanie dokumentacji dla kolejnych trzech parków kieszonkowych. Zostaną one zlokalizowane przy ulicach Strzałowej/Artyleryjskiej, Polnej/Strehla/Fieldorfa Nila oraz Matejki/Słowackiego. Do jakich krajów będą nawiązywać te parki? Tego jeszcze nie wiemy, ale podstawowe założenia idei parków kieszonkowych pozostają bez zmian. Chodzi o zachowanie istniejących terenów zieleni oraz poszerzenie funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej. Parki mają pełnić funkcję przyrodniczą i edukacyjną oraz być miejscem integracji społecznej mieszkańców. Nie planuje się w ich obrębie projektowania pełnowymiarowych placów zabaw.

W przypadku parku na Rudaku (Strzałowa/Artyleryjska) MZD postuluje o zbudowanie chodnika o szerokości 2 metrów od ul. Strzałowej, a na sąsiednich do parku działkach stworzenie pieszo-jezdni, umożliwiającej dojazd do terenów rekreacyjnych. Park na Chełmińskim (Polna/Strehla/Fieldorfa Nila) ma z kolei, zgodnie z zamówieniem, stanowić swoistą izolację dla planowanej linii tramwajowej i sąsiadujących osiedli. Natomiast w przypadku parku na Bydgoskim (Matejki/Słowackiego) teren zielni ma zostać stworzony przy istniejącym placu zabaw w celu “przewietrzania” gęstej zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia żadnego z parków kieszonkowych nie może przekroczyć 0,5 ha.

Elementy zagospodarowania przestrzeni, które będą wspólne dla każdego z parków, to m.in. ciągi piesze lub pieszo-rowerowe, miejsca wypoczynku, urządzenia rekreacyjne, urządzenia zabawowe dla dzieci, urządzenia małej architektury (ławki, stoły, siedziska, leżanki, śmietniki, kwietniki, budki dla owadów, budki dla ptaków, itp.), oświetlenie, zieleń i nawodnienie. Przynajmniej jeden z elementów zagospodarowania musi przyczyniać się do adaptacji do zmian klimatu – może to być np. ogród deszczowy, zielone elementy izolujące od hałasu (dywany kwietne, zielone elewacje) czy zielone zadaszenia, chroniące przed upałem. Projektant będzie musiał także zadbać o dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkie sześć parków kieszonkowych ma pojawić się w przestrzeni Torunia jeszcze w tym roku.

Tagged

1 thought on “W Toruniu pojawią się kolejne parki kieszonkowe. Będzie ich w tym roku łącznie sześć

  1. To szkoda, że nie wpadli na pomysł zrobienia takiego parku na Donimirskiego 4. Zamiast tego, na działce 4100 m2 po starym przedszkolu, szykują mieszkańcom horror w postaci nowego bloczyska w środku osiedla.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *