W Toruniu powstaną mieszkania chronione. Kto będzie mógł skorzystać?

Box1 Wiadomości Województwo box
Ośrodek pomocowy prowadzony przez bydgoskie albertynki, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

W Toruniu i Tucholi powstają mieszkania chronione i wspomagane, z myślą o potrzebujących. Osoby starsze, wymagające stałej opieki, wychodzące z bezdomności, czy usamodzielniający się wychowankowie domów dziecka oraz pieczy zastępczej skorzystać będą mogli z nowo powstających obiektów. Podobne placówki działają już w Bydgoszczy i Kamieniu Krajeńskim. Inwestycje realizowane są dzięki wsparciu ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego.

– Mieszkania chronione i wspomagane powstają z myślą o osobach najsłabszych, które pod opieką specjalistów przygotowują się do prowadzenia samodzielnego życia lub uzyskują pomoc niezbędną w codziennym funkcjonowaniu. Rodzajem mieszkań chronionych są mieszkania wspierające i treningowe. Na realizację tego rodzaju projektów pomocowych przeznaczamy środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego – mówi marszałek województwa Piotr Całbecki.

W Toruniu przy ul Mickiewicza 57 powstaną dwa mieszkania wspomagane dla osób niesamodzielnych, a w szczególności starszych i niepełnosprawnych. To część większego miejskiego projektu. W budynku pojawią się nowe okna i drzwi, wnętrze przejdzie gruntowny remont, wykonane zostaną również nowe instalacje: kanalizacyjna, grzewcza i wentylacyjna. Wnętrze zostanie wyposażone – pojawią się meble i sprzęt potrzebny do codziennego funkcjonowania. Całość budynku zostanie ocieplona. Koszt tej inwestycji wynosi 2 mln zł.

Budynek przy ul. Bydgoskiej 74, gdzie kiedyś mieścił się toruński dom dziecka, również zostanie przystosowany do potrzeb. Powstaną tam dwa mieszkania chronione, przeznaczone dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą (każde dla czterech osób) oraz mieszkanie wspomagane dla osób bezdomnych, które znalazły pracę i usamodzielniają się (również dla czterech osób). Budynek przejdzie gruntowny remont i przebudowę, z uwzględnieniem przystosowania do osób niepełnosprawnych (pojawi się m.in. zewnętrzna winda). We wszystkich mieszkaniach znajdą się jednoosobowe pokoje z aneksem kuchennym oraz toaletą. Będzie także strefa wspólna w świetlicy i pomieszczeniu gospodarczym. Koszty całości sięgają w tym przypadku 3 mln zł. 

Kolejna inwestycja realizowana jest w Tucholi. Tam, w trakcie budowy jest budynek Powiatowego Centrum Wsparcia. Będą się w nim znajdować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Warsztat Terapii Zajęciowej w Tucholi, środowiskowy dom samopomocy oraz właśnie mieszkania wspierane dla osób niepełnosprawnych, gdzie zamieszkają cztery osoby. Koszty tej inwestycji sięgną 13 mln zł.

Podobne mieszkania powstały już w Kamieniu Krajeńskim  i Bydgoszczy. W Kamieniu zaadaptowane zostały dwie nieużywane kondygnacje Domu Pomocy Społecznej. Przeznaczone są dla osób niewymagających całodobowej opieki ze strony placówki, ale mimo to, nadal potrzebują wsparcia ze względu na wiek, czy trudną sytuację życiową. Na ten cel przeznaczono 329 tys. zł. W Bydgoszczy na mieszkania wspomagane przeznaczone zostały zdegradowane lokale komunalne. Tak powstało 5 lokali: przy ul. Kanałowej, Nakielskiej, Chełmińskiej, Grunwaldzkiej i Długosza. Swoje miejsce znalazło tam 20 bezdomnych i niepełnosprawnych. Koszt wyniósł w tym przypadku 791 tys. zł.

W bydgoskim centrum pomocowym prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek powstał największy obiekt przeznaczony dla osób potrzebujących wsparcia. W budynek mieści się sala, mogąca posłużyć za stołówkę i miejsce prowadzenia warsztatów terapii manualnej oraz funkcjonalnie wyposażona kuchnia, a także mieszkania interwencyjne (cztery pokoje z dostępem do łazienki i toalety) i pokoje do spotkań z prawnikiem lub porad lekarskich. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 4 mln zł. Wykorzystano przy tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz dotację z budżetu województwa. 

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.