W Toruniu powstanie Kopernikański Ośrodek Integracji. Podpisano list intencyjny

Box2 Wiadomości Województwo box
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Kopernikańskiego Ośrodka Integracji UMK, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Rozwijanie współpracy między zagranicznymi i polskimi studentami oraz integrowanie wspólnoty akademickiej z mieszkańcami regionu – to cele, jakie będą przyświecać Kopernikańskiemu Ośrodkowi Integracji, czyli nowej instytucji, która ma powstać w Toruniu. Jej otwarcie planowane jest na 2023 rok – w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.

List intencyjny w sprawie utworzenia Kopernikańskiego Ośrodka Integracji podpisali we wtorek rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Andrzej Sokala, marszałek województwa Piotr Całbecki i prezydent Torunia Michał Zaleski.

– Doceniając znaczenie umiędzynarodowienia dla rozwoju uczelni oraz samorządu regionalnego i lokalnego, a także potrzebę integracji społeczności akademickiej z mieszkańcami jednostek samorządu terytorialnego, deklarują współdziałanie i partycypację w zakresie utworzenia Kopernikańskiego Ośrodka Integracji – czytamy liście intencyjnym.

Nowa instytucja mieścić się będzie na terenie awaryjnego ujęcia wody podziemnej Nowe Bielany przy ul. Karola Olszewskiego 16. Co znajdzie się w środku? To m.in. galeria sztuki, kafeteria, czytelnia i żywe muzeum przedmiotów użytkowych. Prace obejmą także teren wokół budynku, gdzie teren zostanie zagospodarowany pod miejsca spotkań, szkoleń i warsztatów. Ośrodek będzie także siedzibą pełnomocników rektora do spraw równego traktowania i do spraw bezpieczeństwa, rzecznika akademickiego oraz poradni studenckich YUFE .

Tagged

1 thought on “W Toruniu powstanie Kopernikański Ośrodek Integracji. Podpisano list intencyjny

 1. Ale parodia i dużo gorzej…
  znowu dwie “pewne” osoby pieniądze toruńskich rodzin dają znajomym.
  Co za dziadostwo to UMK.
  Co za sęp to UMK.
  Nawet takiego pokręconego pomysłku rektor nie potrafi sfinansować.
  PANDA!
  Pan da, pan da, pan da…
  A chodzi tylko o stworzenie kilku stanowisk nygusowskich dla znajomych.
  Tak to ciągle traktuje się torunian jak chłopstwo pańszczyżniane.
  Na terenie ujęcia wody!
  Brawo geniusze 3.
  Hostel jeszcze musi tam być.
  Wiadomo:
  dla integracji i równego traktowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.