W tym miejskich projektach były obsuwy. Na 2019 r. przejdzie aż 37 zadań

Polecamy Wiadomości
fot. Adam Zakrzewski, zdjęcie ilustracyjne

40,5 mln zł ma się znaleźć w puli tzw. wydatków niewygasających w 2018 r. Wszystko przez to, że w terminie nie udało się zrealizować aż 37 miejskich projektów. O jakie zadania chodzi?

W wykazie zadań, których nie udało zrealizować pod względem finansowym w 2018 r., znalazło się 37 pozycji. W sumie na 2019 r. przejdzie kwota 40,5 mln zł, z czego 39,4 mln zł na zadania inwestycyjne i 1,11 mln zł na remonty i zakupy.

Dlaczego nie udało się ich zrealizować? Powody są różne, np. powtarzane przetargi i późniejsze niż planowano podpisanie umów z wykonawcami (12 przypadków), dostosowanie harmonogramu płatności do stanu zaawansowania prac (10), opóźnienia w realizacji projektów bądź oczekiwanie z ogłoszeniem przetargu na decyzję o unijnej dotacji.

Jedną z największych pozycji w wykazie “niewygasów” jest przebudowa ul. Łódzkiej między Lipnowską a Zdrojową. Na 2019 r. przejdzie blisko 3,5 mln zł. Ma to związek z koniecznością budowy nowego posadowienia dla estakady nad linią kolejową. Z tego powodu prace zakończą się w maju 2019 r.

Na przyszły rok przejdą też wydatki planowane na przebudowę ul. Włocławskiej między Łódzką a pętlą autobusową i budowę chodnika do ul. Zdrojowej. Chodzi o 1,89 mln zł. Umowę z wykonawcą na to zadanie podpisano dopiero 14 listopada. Termin zakończenia prac wyznaczono na koniec października 2019 r.

W wykazie znajdziemy też 2,9 mln zł, których nie udało się wydać na budowę parkingów, zatok autobusowych czy chodników. W tej kwocie są wydatki na postoje dla aut, które mają powstać w okolicach budowanego Sądu Rejonowego: przy Gregorkiewicza, Wałach gen. Sikorskiego i Grudziądzkiej 53. Umowy z ich wykonawcami – w formule “projektuj i buduj” – zostały zawarte dopiero we wrześniu.

Pełen wykaz inwestycji, które przejdą na kolejny rok, jest dostępny w projekcie uchwały, która będzie rozpatrywana w czwartek przez toruńską radę miasta.

“Niewygasami” urzędnicy nazywają wydatki, które przechodzą na kolejny rok. Chodzi o pieniądze, które zostały zaplanowane na 2018 r., ale z różnych powodów nie zostały “skonsumowane”.

Procedura wygląda tak, że po przyjęciu przez radę miasta wykazu wydatków niewygasających w ostatnim dniu roboczym danego roku niewydane pieniądze są przelewane na odrębny rachunek budżetowy miasta i z niego realizowana jest płatność za opóźnione zadania. Jeśli te fundusze nie zostaną wykorzystane, są przelewane na rachunek podstawowy budżetu i stają się dochodem nowego roku budżetowego.

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys