Wasze podwórko potrzebuje zmian? Zgłoście je do miejskiego programu rewitalizacyjnego

Box2 Wiadomości
Fot. Łukasz Piecyk

Pierwsze modernizacje podwórek na toruńskiej starówce i Bydgoskim Przedmieściu przeprowadzono cztery lata temu. W tym roku mieszkańcy miasta o zmiany mogą wnioskować po raz piąty. Magistrat na zgłoszenia do projektu rewitalizacyjnego „Moje Podwórko” czeka do 31 marca.

Od 2015 r. udało się wyremontować 27 podwórek za łączną kwotę 263 tys. zł. W tym roku na ich modernizacje przeznaczono 150 tys. zł. O dofinansowanie remontu podwórek ubiegać się mogą wspólnoty mieszkaniowe, a także właściciele budynków zlokalizowanych w obszarze Zespołu Staromiejskiego i historycznego układu urbanistycznego miasta.

Zgodnie z założeniami programu, w przypadku kosztów obejmujących tworzenie miejsc zielonych, stawiania urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych oraz małej architektury, gmina może współfinansować działania maksymalnie do połowy wydanej przez realizatora kwoty.

A kiedy jest szansa uzyskania 70-procentowego wsparcia?

– W przypadku wymiany nawierzchni i infrastruktury podziemnej mieszkańcy mogą starać się o wyższy zwrot poniesionych kosztów – czytamy na oficjalnej stronie miasta. – Działania te wymagają dużo poważniejszych kosztów, stąd od 2017 roku zwiększono ich współfinansowanie.

Aby wnioski zostały rozpatrzone przez komisję oceniającą, trzeba uzgodnić planowane zmiany z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Komisja, w trakcie oceny dokumentów, będzie przyznawać dodatkowe punkty m.in. za przeprowadzone do tej pory prace remontowo-modernizacyjne.Pod uwagę weźmie również to, czy zmiany są spójne z planowanymi działaniami w ramach projektu.

Współfinansowane mogą być szczególnie działania związane z placami zabaw, zorganizowanymi terenami zielonymi, trwałymi elementami małej architektury i wieloletnimi nasadzeniami, a także z miejscami rekreacji.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *