Ważne stanowisko na UMK obsadzone. Kto został kanclerzem?

Box2 Wiadomości
fot. Andrzej Romański/UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika rozstrzygnął konkurs na stanowisko kanclerza uczelni. Wygrał go dr Tomasz Jędrzejewski. Swoją funkcję zaczął pełnić 7 lutego.

Do konkursu na to stanowisko przystąpiło 16 kandydatów. Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jacka Kubicy, prorektora ds. badań naukowych spotkała się z sześcioma wybranymi osobami i zaproponowała rektorowi kandydaturę dr. Tomasza Jędrzejewskiego.

Rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn podjął decyzję o przedstawieniu tej kandydatury Senatowi UMK, który wyraził swoją pozytywną opinię na posiedzeniu, które odbyło się 5 lutego.

Dr Jędrzejewski to rodowity torunianin (rocznik 1970). Jest absolwentem wydziału prawa i administracji UMK (1994), gdzie uzyskał stopień doktora nauk prawnych (2002).

Dr Tomasz Jędrzejewski, fot. Andrzej Romański/UMK

“Od 1994 do 2018 r. pracował w Katedrze Prawa Administracyjnego, był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji. 1 października 2012 r. został zatrudniony w administracji UMK jako dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego. Od 2014 r. sprawował funkcję zastępcy kanclerza, a następnie zastępcy kanclerza ds. administracyjnych” – informuje dział promocji i informacji UMK.

Nowy kanclerz UMK pełnił liczne funkcje doradcze i eksperckie, był m.in. członkiem zespołu Prezydenta RP przygotowującego projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, członkiem zespołu Fundacji Rektorów Polskich przygotowującego wzorcowy statut uczelni akademickich w 2005 r., ekspertem sejmowej komisji ds. rodziny w zakresie projektu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, doradcą prawnym Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członkiem Komisji Dydaktyki i Efektów Kształcenia Uniwersytetu, członkiem Zespołu Monitorującego i Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, członkiem Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, członkiem Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, członkiem zespołu opracowującego założenia projektu Ustawy 2.0 oraz wykładowcą Szkoły Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym.

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym szkolnictwa wyższego.

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *