Skip to content

4 komentarze

 1. Gjk
  15 marca 2021 @ 17:36

  Dziękuję.
  Parking jest więc podobnym „obiektem” jak ten dom?
  Zwłaszcza budynkiem szkieletowym, z kondygnacjami, otworami(na okna i drzwi)?
  Już wierzę, obywatelce Annie Kulbickiej-Tonder, w ewentualną możliwość „zastąpienia innym obiektem” Ratusza toruńskiego, czy magistratu, w formie płaskiego parkingu.
  Wierzę natomiast, nawet prosto, w możliwość „zastąpienia innym obiektem”-”w tym wypadku”-innym pracownikiem.
  NIE PARKINGIEM.
  Chociaż…

  Odpowiedz

 2. Obatel
  15 marca 2021 @ 16:41

  4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
  a) dla oznaczonych na rysunku planu obiektów o wartości historyczno-kulturowej:
  – obowiązek uzgodnienia z właściwym urzędem ochrony zabytków robót budowlanych związanych z
  tymi obiektami (także ich ew. rozbiórki lub wymiany),
  – nakaz zachowania typu i formy zabudowy istniejących kamienic (budynków o konstrukcji masywnej
  murowanej) usytuowanych w pierzejach wzdłuż przyległej do danego terenu drogi,
  – możliwość przebudowy, rozbudowy lub wymiany pozostałych w/w obiektów (w tym o konstrukcji
  szkieletowej), będących w złym stanie technicznym – przy zachowaniu wymogów, o których mowa w
  pkt 6 oraz zachowaniu: szerokości budynku (patrząc od frontu działki) z dopuszczeniem tolerancji +/-
  20%, liczby kondygnacji nadziemnych, kolorystyki, materiału, podziałów i detalu elewacji (układ
  szkieletowy), rozmieszczenia, proporcji otworów i ich podziałów, formy dachu, układu kalenicy,
  pochylenia połaci oraz pokrycia (materiał i kolor)

  Odpowiedz

 3. Gjk
  15 marca 2021 @ 16:03

  Jaki jest oryginalny zapis w MPZP, dotyczący działki przy ul.PCK 30 ?

  Odpowiedz

 4. Gjk
  15 marca 2021 @ 15:56

  Ciekawe, że „jej” interpretacja jest szkodliwa dla spuścizny historycznej i naszej pamięci zbiorowej.
  Po niej raczej, Annie Kulbickiej-Tondel, nie będą chcieli zachować pamięci historycznej torunianie, w przeciwieństwie do Heleny Grossòwny.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *