Już jutro Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 12 maja Międzynarodowym Dniem Zdrowia Roślin. Celem jest podniesienie globalnej świadomości na temat znaczenia zdrowia roślin – a od niego zależy zdrowie zarówno nasze, jak i naszej planety. Także w Toruniu Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa będzie obchodzić to święto.

Ustanowione przez ONZ święto ma zwracać uwagę ludzi na znaczenie ochrony roślin w wyeliminowaniu głodu, zmniejszeniu ubóstwa, ochronie różnorodności biologicznej i pobudzaniu rozwoju gospodarczego. Zdrowie roślin ma bezpośredni wpływ na rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe. Przez zmiany klimatyczne i działalność człowieka zmieniają się ekosystemy, ograniczana jest różnorodność biologiczna, co wpływa na zwiększony rozwój szkodników. Wszystkie te czynniki są zagrożeniem dla zdrowia roślin.

Z okazji Dnia Roślin toruński oddział Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa otworzy swoje drzwi dla dziennikarzy. Naukowcy opowiedzą o swojej pracy i pokażą jak Inspekcja troszczy się o zdrowie roślin i bezpieczeństwo konsumentów.