Toruńskie Wodociągi apelują: Nie zapychajmy kanalizacji!

Toruńskie Wodociągi apelują do mieszkańców Torunia, aby śmieci wyrzucali do śmietnika – a nie do sedesów. “Największym problem są ostatnio nawilżane chusteczki masowo wrzucane do sedesów, zwłaszcza na osiedlach mieszkaniowych Podgórz, Stawki i Rudak”, komentuje spółka.

Na stronie Toruńskich Wodociągów pojawił się apel o nie wyrzucanie do kanalizacji nawilżanych chusteczek, patyczków higienicznych, pieluch jednorazowych, materiałów opatrunkowych, ręczników papierowych, włosów i sierści zwierząt, resztek żywności i zużytych tłuszczów spożywczych. Wydawać by się mogło, że to oczywiste, a jednak nie dla wszystkich.

– Największym problem są ostatnio nawilżane chusteczki masowo wrzucane do sedesów, zwłaszcza na osiedlach mieszkaniowych Podgórz, Stawki i Rudak, z których ścieki nie spływają grawitacyjnie, lecz muszą być pompowane przez systemy tłoczne – czytamy na stronie Toruńskich Wodociągów. – Każdego dnia pracownicy Toruńskich Wodociągów muszą oczyszczać pompy i systemy filtrujące zapchane tonami nawilżanych chusteczek i innych odpadów, które nigdy nie powinny trafić do kanalizacji. Powoduje to zakłócenia w odbiorze ścieków i generuje ogromne dodatkowe i niepotrzebne koszty eksploatacji tłoczni, przepompowni i sieci kanalizacyjnej.

Pracownicy Toruńskich Wodociągów uczulają – “Śmieci wyrzucamy do śmietnika!”.