Mała retencja w Toruniu. Trwa nabór wniosków

Gmina miasta Torunia realizuje program pn.: Mała retencja, polegający na dofinansowaniu prac związanych z wykonaniem systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych. Wnioski można składać do wyczerpania środków w programie – ale przed rozpoczęciem inwestycji!

Toruń w 2022 r. na program “Mała retencja” przeznaczył 500 tys. zł. Mieszkańcy mogą wnioskować o udzielenie dotacji na “na realizację prac związanych z wykonaniem systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych, w tym m.in. montażu zbiorników naziemnych i podziemnych oraz wykonania ogrodów deszczowych, muld, studni chłonnych, zasilanych wodami opadowymi i roztopowymi”. Program o charakterze proekologicznym ma na celu pozostawienie wód opadowych i roztopowych w ich naturalnej zlewni, w efekcie czego poprawia się mikroklimat i zasoby wód gruntowych. Dotacja wynosi 80 proc. kosztów inwestycji, ale należy o nią wnioskować jeszcze przed rozpoczęciem prac.

– Do 30 czerwca 2022 r. wpłynęło 21 wniosków o dotację na łączną kwotę ponad 210 tys. zł. Umowę podpisano z 20 beneficjentami i przyznano dofinansowanie w łącznej wysokości 165 tys. zł – informuje Magdalena Winiarska. – Najwięcej wniosków dotyczyło realizacji zadań dotyczących wykonania podziemnego zbiornika (15 zbiorników pozwalających na zgromadzenie prawie 60 m³  wód opadowych) oraz wykonania naziemnego zbiornika (13 zbiorników pozwalających na zgromadzenie 4 tys. l wód opadowych).

Wnioski przyjmuje Urząd Miasta Torunia do wyczerpania środków finansowych w programie.