Uwaga wścieklizna! Powiatowy Lekarz Weterynarii ostrzega

Na posesji przy ul. Bydgoskiej w Toruniu znaleziono nietoperza. Po badaniach w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy stwierdzono, że zwierze ma wściekliznę.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu przypomina, iż jest to to choroba zakaźna wywoływana przez wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy i kończy się zawsze śmiercią. Na zakażenie wirusem wścieklizny wrażliwe są wszystkie zwierzęta stałocieplne, a także człowiek. Do zakażenia dochodzi zazwyczaj w skutek pogryzienia przez chore zwierzę, poprzez uszkodzoną skórę lub błony śluzowe, ponieważ wirus znajduje się w ślinie chorego zwierzęcia.

Co warte podkreślenia, występowanie wścieklizny stwierdzono zaledwie u trzech spośród 25 gatunków nietoperzy występujących w Polsce. Nietoperze są ssakami prawnie chronionymi. Nawet chore nie wykazują agresji i nie dążą do kontaktu z człowiekiem lub innymi zwierzętami.

Wyznaczono obszar zagrożony wścieklizną zwierząt. Obejmuje on teren wokół ogniska choroby, które wytworzyło się na ul. Bydgoskiej. Szczegóły ogłoszono w rozporządzeniu.

Obszar zagrożony wścieklizną, który obejmuje teren wokół ogniska choroby, obowiązuje:

– od północy: wzdłuż ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Konopnickiej;

– od wschodu: wzdłuż ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Bydgoską;

– od południa: wzdłuż torów tramwajowych przy ul. Bydgoskiej;

– od zachodu: wzdłuż ul. Klonowica do skrzyżowania z ul. Krasińskiego.

W obrębie obszaru zagrożonego:

  • należy unikać kontaktów ze zwierzętami dziko żyjącymi,
  • nie dotykać zwierząt chorych lub padłych. W przypadku znalezienia na terenie obszaru zagrożonego martwego nietoperza lub innego zwierzęcia, stałocieplnego należy powiadomić o tym fakcie straż miejską lub Inspekcję Weterynaryjną,
  • psy powinny być wyprowadzane w kagańcu i na smyczy,
  • koty nie powinny być swobodnie wypuszczane z domów,
  • bezwzględnie należy dopełnić obowiązku szczepienia psów i kotów przeciw wściekliźnie.