30 lat minęło jak jeden dzień… jubileusz IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu

Artykuł napisany i nadesłany przez społeczność szkolną IX LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu

Wszystko zaczęło się 1 września 1992 roku. Swoim pierwszym uczniom, a było ich na początku zaledwie 97, szkoła zaoferowała wtedy 3 profile: ogólny, ogólny z elementami ekologii oraz humanistyczno-artystyczny. Początki, jak to z początkami każdego nowego przedsięwzięcia bywa, były skromne. Stopniowo jednak „Dziewiątka” doczekała się kilku kluczowych przedsięwzięć: termoizolacji, wymiany okien, nowej elewacji. Wygląd zmieniło także otoczenie budynku, poprzez remont boiska i chodników, budowę pumptracku i skateparku.

Dzisiaj szkoła to zmodernizowany i nowoczesny budynek z bardzo dobrze wyposażonymi i sukcesywnie unowocześnianymi pracowniami, a od nowa zaprojektowana biblioteka szkolna, całkowicie zmodernizowana, przyciąga na każdej przerwie dziesiątki uczniów. Korytarze ozdobione są kolorowymi muralami, zielenią, wyposażone w wygodne ławki i siedziska. Uczniowie nazywają szkołę ,,Kazikiem”, podkreślając przyjazną atmosferę panującą w tej placówce, życzliwość pracujących tam nauczycieli.

,,Dziewiątka” oferuje obecnie trzy profile klas: prozdrowotny, humanistyczno-pedagogiczny, ogólny z językiem hiszpańskim, zachęca również szeroką ofertą zajęć pozalekcyjnych – od wyjazdów integracyjnych, koła żeglarskiego, poprzez warsztaty aktywizujące po kurs z zakresu ratownictwa medycznego dla każdego ucznia. Szkoła współpracuje z wieloma partnerami zewnętrznymi, w tym ze szkołami wyższymi, realizuje projekty w ramach programu Erasmus+.

Do jubileuszu 30-lecia szkoła przygotowuje się już od wielu miesięcy. W przygotowania zaangażowana jest cała kadra pedagogiczna i uczniowie. Wszyscy niecierpliwie czekają na uroczyste obchody jubileuszowe 2. listopada. Główna uroczystość będzie miała miejsce w Auli UMK w godzinach od 10.00 do 13.00. Wieczorem odbędzie się też bal jubileuszowy, na który szkoła serdecznie zaprasza absolwentów i dawnych pracowników. Osoby chętne mogą zgłosić chęć udziału w tym wydarzeniu, korzystając z linku na stronie internetowej IX LO.

Oczekiwanie na uroczystość 25 listopada nie jest jednak biernym oczekiwaniem. 21 października ukryto w szkole kapsułę czasu, o której wyposażeniu zdecydowali uczniowie. Przyszłym pokoleniom przekazano, m.in.: pozdrowienia od dyrektora szkoły, Piotra Drążkowskiego, list od uczniów, ulotkę z aktualną ofertą szkoły, nośnik pamięci z nagraniami wypowiedzi nauczycieli i uczniów ,,Dziewiątki”, zestaw dziesięciu najbardziej popularnych młodzieżowych słów i wyrażeń, listę nauczycieli uczących w szkole w roku szkolnym 2022/2023. 9 listopada zorganizowano szkolną loterię fantową, w której oprócz typowych fantów, można było wylosować rzeczy z dedykacjami od nauczycieli, charakterystyczne gadżety pedagogów, zwolnienie z kartkówki, warsztaty florystyczne, zajęcia sportowe. Uczniowie mogli też sprawdzić swoją wiedzę o szkole w zorganizowanym specjalnie z okazji 30-lecia konkursie.

Kolejnym elementem obchodów jubileuszowych było zasadzenie dębu bezszypułkowego. Dyrektor szkoły oraz przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – p. Ariel Skwiercz posadzili drzewo tuż przed szkołą. Dąb, który symbolizuje długowieczność, mądrość i siłę, to zapowiedź kolejnych lat rozwoju IX LO. ,,Dziewiątka” z roku na rok rośnie bowiem w siłę, przekazując wiedzę następnym pokoleniom uczniów, systematycznie podnosząc poziom nauczania, budując swoją renomę.

Artykuł napisany i nadesłany przez społeczność szkolną IX LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu