Są pieniądze dla nauczycieli… i nie tylko

Nauczyciele otrzymali wyrównanie wynagrodzeń. Na większe pensje mogą liczyć także pracownicy niepedagogiczni w miejskich szkołach i przedszkolach w Toruniu.

W poniedziałek 20 marca nauczycielki i nauczyciele zatrudnieni w toruńskiej oświacie otrzymali wyrównanie wynagrodzeń za pierwsze 3 miesiące tego roku. Obliczono je wskaźnikiem 7,8 proc. Zastosowano tutaj rozporządzenie ministra edukacji i nauki.

Takim samym wskaźnikiem będą obliczone podwyżki dla pracowników administracji i obsługi. Są one możliwe, gdyż w budżecie miasta na ten rok przeznaczono na ten cel dodatkowe 1,8 mln zł. Wzrost wynagrodzeń będzie dotyczył pracowników, których wynagrodzenie od stycznia 2023 r. nie wzrosło w ogóle lub wzrosło o wskaźnik niższy niż 7,8 proc.

Dyrektorzy miejskich placówek oświatowych otrzymali już informację w sprawie podwyżek. przygotowane przez nich decyzje płacowe umożliwią zwiększenie wypłat odpowiednio – za marzec 28 dnia tego miesiąca, a wyrównania za styczeń i luty – 31 marca.