Więcej płatnych parkingów, opłaty weekendowe, formuła Park&Ride. Wiemy, co o tym myślą mieszkańcy Torunia

Box2 Wiadomości
Fot. Łukasz Piecyk

Gmina miasta Toruń przeprowadziła badanie na temat parkowania na toruńskiej starówce. Respondenci nie są zadowoleni z warunków parkowania w tym obszarze. Większość z nich nie chce wprowadzenia nowych stref płatnego parkowania i jest przeciwna ograniczania ruchu na starówce i wprowadzaniu opłat za parkowanie w weekendy. Ankieterzy pozytywnie oceniają z kolei ideę budowania parkingów Park&Ride, ale niekoniecznie chcą być użytkownikami takich parkingów.

Zakończyła się pierwsza część konsultacji społecznych na temat polityki parkingowej Torunia. Do ankiety przystąpiło 521 osób, z czego 58 proc. stanowili mężczyźni. Okazuje się, że 44 proc. ankietowanych źle lub bardzo źle ocenia warunki parkowania na toruńskiej starówce. Zastanawiać może fakt, że przy tym aż 20 proc. badanych warunki parkowania w tej strefie ocenia bardzo dobrze. Skrajność wyników autorzy badania tłumaczą różnymi godzinami parkowania. W godzinach wczesno-porannych zazwyczaj nie ma problemu ze znalezieniem wolnego miejsca parkingowego, ale później staje się to mocno utrudnione.

Badani mieli też okazję zapoznać się z planem rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania w Toruniu. 55 proc. ankietowanych jest przeciwnych rozszerzeniu SPP o strefy C i D. Takie rozwiązanie popiera z kolei 40 proc. badanych. 42 proc. osób popiera także ideę tworzenia parkingów “Parkuj i Jedź” na obrzeżach miasta i niemal tyle samo ankietowanych jest przeciw. Okazuje się także, że nawet gdyby powstały parkingi w formule Park&Ride, to tylko nieco ponad 30 proc. osób byłoby skłonnych z nich skorzystać. Przypominamy, że takie rozwiązanie polega na zostawieniu auta na obrzeżach miasta i kontynuowaniu dalszej podróży do centrum komunikacją miejską.

Negatywne oceny zebrał pomysł zwiększenia opłat w toruńskiej SPP. Przeciwko zwiększeniu opłat opowiedziało się 67 proc. osób. Dodatkowo, ponad 70 proc. jest przeciwnych wprowadzeniu opłat za parkowanie w soboty, a 75 proc. nie popiera wprowadzania opłat w niedzielę.

Niemal co druga osoba nie chce ograniczenia ruchu samochodowego na starówce. Przeciwnicy ograniczenia ruchu wskazują m.in. na ograniczony zasięg komunikacji miejskiej, problemy w dotarciu do miejsca docelowego czy pogorszenie dochodów przedsiębiorców ze starówki. Natomiast 39 proc. osób, będących za ograniczeniem ruchu na starówce, argumentowało, że poprawi to bezpieczeństwo i obniży emisję spalin, rozluźni zatłoczoną starówkę i zwiększy jej atrakcyjność.

“Wyniki ankiety wskazują, że mieszkańcy są świadomi potrzeby zmian w zakresie polityki parkingowej. Na dzień dzisiejszy, obawiają się jednak jak wpłynie ona na wysokość opłat za parkowanie oraz dojazd do centrum miasta”, czytamy w podsumowaniu ankiety.

Włodarze podkreślają, że rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania, podwyższenie opłat za parkowanie i ograniczenie wjazdu do ścisłego centrum miasta przyniosą pozytywne skutki, m.in. poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, poprawę jakości powietrza czy ulepszenie połączeń komunikacji miejskiej.

Tagged

1 thought on “Więcej płatnych parkingów, opłaty weekendowe, formuła Park&Ride. Wiemy, co o tym myślą mieszkańcy Torunia

  1. Agenda 2030 widzę już ruszyła. Mnie to cieszy bo auta wylecą z okolic starówki.Będzie bez smrodu,zapchanych uliczek na starówce itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *