Wiedza połączona z praktyką. Wydział Nauk Historycznych UMK zaprasza

Materiały partnera
Fot. Łukasz Piecyk

Szukasz studiów, które pomogą ci rozwinąć zainteresowania, zdobyć umiejętności praktyczne i językowe? Postaw na Instytut Historii i Archiwistyki UMK, jedną z najlepszych w Polsce jednostek naukowych, posiadających najnowocześniejszą bazę dydaktyczną w kraju.

Instytut od października zaprasza przyszłych studentów do podjęcia nauki na czterech kierunkach: archiwistyce i zarządzaniu dokumentacją, historii, studiach skandynawsko-bałtyckich z rozszerzonym językiem norweskim oraz wojskoznawstwie. Oferta ta zaprezentowana została we wtorek 19 marca podczas „Drzwi Otwartych”. Wydarzeniu przyświecało hasło „Pierwszy Dzień Wiosny na WNH”.

Każdy uczestnik znalazł coś dla siebie – od warsztatów złotniczych i stemplarskich – po wykłady nawiązujące do zabawek sprzed wieków oraz średniowiecznych komiksów. Pokazy, wystawy oraz prezentacje odbywały się w auli i holu Collegium Humanisticum.

Na wydział przy ul. Bojarskiego przyjechała młodzież z całego województwa, zainteresowana rozpoczęciem 3-letnich studiów licencjackich na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Jaka oferta została dla nich przygotowana?

Praktyczny zawód – archiwista i zarządca dokumentacji

Studia w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją dają poszukiwany na rynku pracy zawód archiwisty i zarządcy dokumentacją (records manager). Studenci podejmujący naukę na tym kierunku mogą dowiedzieć się, jak funkcjonują współczesne archiwa, jak czytać dokumentację, a także w jaki sposób wykorzystywać nowoczesne narzędzia zarządzania dokumentacją. Choć studia funkcjonują w kontekście szeroko rozumianej humanistyki, to łączą one wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. Studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych w ramach przewidzianych programem studiów praktyk w archiwach, urzędach i przedsiębiorstwach.

Historia

Studia historyczne to jedne z najciekawszych wyzwań dla osób o bogatych zainteresowaniach humanistycznych. Absolwenci tego kierunku przygotowani są do podjęcia pracy w miejscach, w których wymagana jest umiejętność badań historycznych, a także w szkołach, jako nauczyciele historii lub wiedzy o społeczeństwie. Zdobycie poza studiami dziennymi takich uprawnień jest bardzo kosztowne. Studenci w trakcie trzech lat zdobędą wiedzę dotyczącą historii Polski i świata, a także z wielu dziedzin pokrewnych.

Studia skandynawsko-bałtyckie z rozszerzonym językiem norweskim

Unikatowy kierunek w skali kraju pozwoli zdobyć wiedzę historyczną dotyczącą państw skandynawskich i basenu Morza Bałtyckiego. Studenci mają szansę poznać także jeden z trzech języków krajów nadbałtyckich – rosyjski, niemiecki lub norweski. Integralnym elementem jest także możliwość podjęcia nauki w Norwegii, Szwecji, Niemczech lub na Łotwie, w ramach programu Erasmus. Po studiach absolwenci mogą podjąć pracę m.in. w instytucjach państwowych, samorządowych oraz społecznych, zajmujących się współpracą międzynarodową.

Wojskoznawstwo

Zajęcia na kierunku wojskoznawstwo prowadzone są we współpracy z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu oraz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. W programie kształcenia znajdują się przedmioty poszerzające wiedzę z zakresu problematyki militarnej oraz służb porządku publicznego. Absolwenci wojskoznawstwa będą także posiadali kwalifikacje stanowiące dobry punkt wyjścia do kariery zawodowej w policji, straży granicznej i innych służbach mundurowych. Studia te podjąć mogą także osoby, których pasją jest historia wojskowa i szeroko pojęta problematyka militarna oraz członkowie grup rekonstrukcji historycznej.

Przygoda na Wydziale Nauk Humanistycznych UMK nie musi zakończyć się po trzech latach! Warto kontynuować swoją edukację, wybierając dwuletnie studia magisterskie.

Swoją wiedzę można też uzupełniać na studiach podyplomowych w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *