Wojewoda może zakazać organizacji imprezy masowej

Box2 Wiadomości
fot. Pixabay

Wojewoda kujawsko-pomorski, Mikołaj Bogdanowicz, wydał wytyczne w zakresie odmowy wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Ewentualnie decyzje odmowne będą wiązać się z niekorzystnym rozwojem sytuacji epidemiologicznej.

Sytuacja epidemiologiczna w kraju i bieżąca ocena zagrożenia zmieniają się dynamicznie. Na chwilę obecną wiemy już, że wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej – może zostać odwołane ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz może zakazać przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności na całym terenie lub w wydzielonych sektorach. Przysługuje mu również prawo do zakazu przeprowadzenia imprezy na terenie całego województwa.

Taka decyzja podejmowana jest na wniosek Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, jeżeli wystąpi o to organ, wydający pozwolenie (wójt, burmistrz, prezydent). Wojewoda nie musi jednak czekać na wniosek odpowiedniego organu i może podjąć taką decyzję samodzielnie, po uwzględnieniu opinii służb sanitarnych.

Co z imprezami, które nie są wydarzeniami masowymi?

W tym wypadku, wojewoda rekomenduje organizatorom imprez odstąpienie od ich przeprowadzania i dokonanie analizy ryzyka zdrowotnego. Chodzi tutaj zwłaszcza o imprezy o charakterze międzynarodowym, wydarzenia powyżej 1000 uczestników oraz imprezy z udziałem dzieci albo z udziałem osób starszych lub przewlekle chorych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *