Wykroczenia, interwencje i patrole – straż miejska podsumowała czerwiec

112
Fot. Adam Zakrzewski / archiwum

Prawie 1,3 tys. interwencji drogowych, ponad 700 porządkowych i 173 działań dot. wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej – tak przedstawiają się czerwcowe statystyki pracy toruńskiej straży miejskiej.

W minionym miesiącu ulice miasta patrolowało 555 samodzielnych patroli strażników, 102 patrole z policją oraz 5 z Żandarmerią Wojskową. Strażnicy wylegitymowali ponad 2,5 tys. sprawców naruszeń prawa oraz przeprowadzili ponad 2,3 tys. interwencji. 38,3 proc. z nich podjętych zostało z inicjatywy municypalnych, pozostałe wynikały ze zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców.

Tak przedstawia się statystyka:

  • 1,273 interwencji dotyczyło wykroczeń w ruchu drogowym. Wynikały one głównie ze zgłoszeń przyjętych od mieszkańców z prośbą o zainterweniowanie (blisko 63,1 % sprawców wykroczeń zostało pouczonych);
  • 717 interwencji miało charakter porządkowy, głównie związany z zaśmiecaniem miejsc publicznych, nieprzestrzeganiem obowiązków właścicieli psów, z egzekwowaniem od właścicieli nieruchomości obowiązku utrzymaniu posesji w czystości, paleniem wyrobów nikotynowych w miejscach zabronionych np. pod wiatami MZK i placach zabaw dla dzieci oraz ze spożywaniem alkoholu w miejscu zakazanym;
  • 173 interwencji dotyczyło wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej tzn. nieobyczajnych wybryków oraz używania w miejscach publicznych wulgaryzmów;
  • 61 interwencji związanych było z bezpieczeństwem osób i mienia np. z zakłócaniem ładu i porządku publicznego, czy natarczywym żebractwem.
  • Dodatkowo 306 strażników miejskich zapewniało bezpieczeństwo mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym gród Kopernika podczas zabezpieczeń łącznie 89 imprez o charakterze masowym.
  • Równolegle prowadzone były zdecydowane działania restrykcyjne względem sprawców naruszających prawo, których zachowanie bezpośrednio mogło zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców Torunia, a także powodować negatywny odbiór społeczny (grupy chuliganów, spożywanie alkoholu, niszczenie mienia). W wyniku podjętych interwencji toruńscy strażnicy miejscy zatrzymali łącznie 129 sprawców wykroczeń i przestępstw. Wśród podejrzanych byli sprawcy: kradzieży, pobić, chuligańskich wybryków, kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, zakłóceń porządku publicznego, osoby będące 
  • w posiadaniu narkotyków, czy stanowiące zdecydowaną większość osoby nietrzeźwe, które bardzo często są sprawcami różnego rodzaju naruszeń prawa.

W czerwcu strażnicy miejscy wzięli także udział w 13 festynach, gdzie prowadzili m.in. gry i zabawy edukacyjne z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz uczyli zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *