Z czego wynika popularność koncepcji smart city?

Smart cities Wiadomości
fot. ilustracyjne/pixabay

Koncepcja smart city swoje początki ma jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Szczególnie w ostatnim czasie przeżywa ona swój renesans i od kilku lat jest konsekwentnie rozwijana. Rosnąca popularność kryjących się za hasłem smart city idei zwraca uwagę. Dlaczego koncepcja inteligentnego miasta zaczęła być postrzegana, jako bardziej atrakcyjna?

W ostatnich latach jesteśmy świadkami silnego rozwoju różnego rodzaju projektów z zakresu smart city. Zwłaszcza w drugiej dekadzie XXI w. nastąpił silny ich rozwój. Duże znaczenie miało tu choćby wsparcie instytucjonalne i postrzeganie smart city jako szansę na zrównoważony rozwój. Takiego wsparcia w projektach udziela choćby Unia Europejska, dając odpowiednie narzędzia do działań. Badacze wskazują, że w 2011 r. 240 miast z 468 położonych na obszarze Unii Europejskiej, o liczbie ludności powyżej 100 tys., posiadało przynajmniej jedną cechę, która pozwalała określić je mianem miasta inteligentnego.

– Należy podkreślić, że koncepcja ta zyskuje popularność na całym świecie. W 2012 r. zrealizowano 143 projekty z zakresu koncepcji wzrostu inteligentnego na świecie – zaznaczają Grzegorz Masik i Dominika Studzińska w swojej pracy “Ewolucja koncepcji i badania miasta inteligentnego”. – Dowodem na wzrastające zainteresowanie ideą miasta inteligentnego są nie tylko wdrażane projekty, ale również prowadzona debata w środowisku akademickim. Potwierdza to bogata literatura zagraniczna z zakresu badań nad rozwojem miast z wykorzystaniem koncepcji inteligentnego wzrostu.

Smart city jest więc coraz popularniejsze, ale co kryje się za tak dużym zainteresowaniem? Po pierwsze – jak już wspomnieliśmy – idea ta jest postrzegana jako szansa na zrównoważony rozwój. Po drugie, jest po prostu wygodna. Inteligentne miasto to takie, które z wzajemnością działa na rzecz mieszkańców. Daje im wszystko to, czego potrzebują, ale też samo z nich czerpie, bo kapitał społeczny jest jednym z ważniejszych czynników. I choć różnych koncepcji rozwoju miast było wiele, to właśnie smart city odpowiada na potrzeby w sposób kompleksowy i z myślą o przyszłości. To czyni z tej koncepcji naturalny kierunek, w który wiele ośrodków miejskich się zwróciło. 

– Ponieważ nie ma identycznych miast, strategia smart city dla każdego z miast będzie różnić się, tak jak różnią się ich mieszkańcy i ich potrzeby. Mimo tych różnic i bardzo szerokiego ujęcia w praktyce i w literaturze przedmiotu, smart city staje się drogowskazem rozwoju współczesnego miasta – w opozycji do miasta podlegającego degradacji, postępującej segregacji i w efekcie narastania destabilizacji we wszystkich dziedzinach życia – podkreśla Alicja Korenik w swojej publikacji “Smart city jako forma rozwoju miasta zrównoważonego i fundament zdrowych finansów miejskich”.

Smart city wskazuje więc kierunki, ale nie jest jednym, szczegółowym schematem. Tę koncepcję można odpowiednio dopasowywać do własnych potrzeb i właśnie ta elastyczność jest bardzo użyteczna. Rosnąca popularność idei miasta inteligentnego wynika właśnie z jej uniwersalności, ale też atrakcyjnych celów, dających szerokie spektrum korzyści.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.