Zadeklaruj się, czym ogrzewasz. Od jutra nowe przepisy

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Od 1 lipca tego roku każdy właściciel nieruchomości lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji używanych źródłach ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej na stronie https://zone.gunb.gov.pl/, lub w formie papierowej, wysyłając pocztą albo dostarczając osobiście do Wydziału Środowiska i Ekologii ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerami telefonów: (56) 611-86-93 lub (56) 611-84-58 bądź poprzez e-mail: ceeb@um.torun.pl

Na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy, licząc od 1 lipca tego roku, dla budynków już istniejących, zaś dla nowo powstałych obiektów termin to 14 dni od pierwszego uruchomienia nowego źródła ciepła. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

Deklaracja obejmuje:
1) imię i nazwisko albo nazwa właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Urząd Miasta Torunia udostępnia wzory formularzy:
Formularz A – budynki i lokale mieszkalne      
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne
Poradnik na temat CEEB

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.