Zakończono budowę mieszkań dla seniorów na Jarze

Box2 Wiadomości
fot. Lech Kamiński dla UMT

Dwa budynki z mieszkaniami przeznaczonymi dla osób starszych i niepełnosprawnych powstały na osiedlu Jar, w ramach miejskiego programu „Mieszkanie dla osób starszych i niepełnosprawnych”. 

Nowe, dwupiętrowe obiekty mieszczą się przy ul. Watzenrodego 15 i 15A. Ich łączna powierzchnia użytkowa wynosi 1 907,37 m2. Wewnątrz znajduje się 48 mieszkań, o powierzchni od 33,04 m2 do 48,08 m2, powstałych z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych.

– Pomoc dla osób starszych w tym szczególnie niepełnosprawnych jest bardzo ważnym instrumentem działania samorządu lokalnego. W Toruniu podejmujemy działania wielokierunkowe. Jednym z pomysłów nowych i jeszcze niezbyt często spotykanych  w Polsce jest tworzenie mieszkań, w których mieszkać będą osoby dotknięte osłabieniem wynikającym z wieku bądź niepełnosprawności – wyjaśnił 22 stycznia prezydent Michał Zaleski, podczas wizyty w nowych budynkach.

Budynki powstały dzięki współpracy miasta z Toruńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Łączny koszt budowy wyniósł blisko 12 mln zł, z czego 3,1 pochodziło od miasta, również 3,1 z Funduszu dopłat i około 690 tys. z TTBS. Dodatkowo, inwestycję zasiliło blisko 4,2 mln zł z funduszy unijnych. 

W nowych budynkach ulokowane zostaną Klub Seniora oraz Dom Dziennego Pobytu. Prowadzić będą one zajęcia dla 30 osób, również tych, którzy w blokach nie mieszkają.

– W Klubie Seniora będą prowadzone zajęcia świetlicowe, kulturalne, informacyjne i o charakterze terapeutycznym. Z kolei w Domu Dziennego Pobytu odbywać się będą zajęcia terapeutyczne, z zakresu podstawowej rehabilitacji ruchowej, a także zajęcia pozwalające osobom starszym i niesprawnym spędzanie wspólnego i urozmaiconego czasu. Wyposażenie obu pomieszczeń będzie podyktowane ich funkcją. Znajdą się tam stoły, krzesła, fotele, kanapy, półki, a także podstawowe zaplecze kuchenne i powiedział Jarosław Bochenek, dyrektor MOPR.

Lokatorzy zostaną objęci teleopieką. O tym, w jakiej formie będzie się ona odbywać zadecydują potrzeby lokatorów, dowiemy się więc tego dopiero po zakończeniu naboru.

Oferta wynajmu tych mieszkań skierowana jest do osób, które obecnie są najemcami mieszkań komunalnych należących do miasta, lub są potencjalnymi najemcami tych mieszkań, tzn. znajdują się na listach mieszkaniowych. Mowa tu o osobach niesamodzielnych (np. z uwagi na niepełnosprawność lub chorobę, które ograniczają samodzielność), osobach zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osobach korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia przez pomoc społeczną, a także mieszkających, pracujących lub uczących się w Toruniu.

Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do tych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego. Przyjmowanie wniosków trwa od 24 stycznia do 14 lutego. Wnioski można pobrać ze stron: www.um.torun.pl, www.mopr.torun.pl, www.zgm.torun.pl, www.ttbs.pl oraz w siedzibie Biura Mieszkalnictwa (Legionów 220), MOPR (Konopnickiej 13/1), ZGM (Grudziądzka 159 b), TTBS (Watzenrodego 17) oraz w PIUM-ach. Formularze zgłoszeniowe z kompletem dokumentów należy złożyć w siedzibie Biura Mieszkalnictwa.

Od marca 2020 do mieszkań wprowadzać się będą mogli pierwsi lokatorzy. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *