Zbiórka na środki ochrony osobistej dla personelu medycznego w Toruniu

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Fundacja “Łączy nas Toruń i golf” zainicjowała akcję “Jesteśmy z Wami”, polegającą na zbiórce funduszy na środki ochrony osobistej dla toruńskich medyków. W tej chwili najtrudniejsza sytuacja panuje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, w którym z powodu zakażenia zamykane są kolejne poradnie.

Zbiórka skierowana jest zarówno do przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. W pomoc dla medyków może zaangażować się każda chętna osoba. Cały dochód z akcji zostanie przeznaczony na zakup środków do toruńskich placówek. Pierwsze darowizny w łącznej kwocie 10 tys. zł już zostały przekazane. Akcji patronują znani Torunianie, m.in. biskup Wiesław Śmigiel, rektor Andrzej Tretyn, przewodniczący Rady Miasta Toruń Marcin Czyżniewski, żona prezydenta Torunia Krystyna Zaleska, żona marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Dagmara Całbecka i Danuta Bańkowska, założycielka Fundacji “Łączy nas Toruń i golf”.

Rozpoczęliśmy w Toruniu społeczną zbiórkę pieniędzy po to, aby kupić personelowi medycznemu toruńskich placówek lecznictwa środki ochrony osobistej na czas epidemii. Nie pozostawimy ich samych sobie! Nasza Fundacja chce zapewnić im konieczną ochronę, bo w ich rękach jest teraz – jak nigdy wcześniej – nasze życie i zdrowie. Potrzeby w zakresie zabezpieczenia personelu medycznego są i będą w najbliższych tygodniach olbrzymie, więc obecna sytuacja wymaga szybkich i prostych decyzji – argumentują organizatorzy akcji.

Wpłat można dokonywać na specjalnie utworzone subkonto: Fundacja ŁĄCZY NAS TORUŃ I GOLF 58 9511 0000 0052 8654 2000 0030. W tytule należy wpisać “Jesteśmy z Wami”.

Logo akcji “Jesteśmy z Wami” zaprojektował toruński plastyk Lech Tadeusz Karczewski 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *