Zbliża się nabór wniosków na małą retencję. Kto może skorzystać?

Box2 Wiadomości

Już jutro, czyli w poniedziałek 19 kwietnia, rozpoczyna się nabór wniosków na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Toruń przeznaczy w tym roku na realizację programu 600 tys. zł.

O dofinansowanie na gromadzenie deszczówki mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, położonych w granicach administracyjnych Torunia, a także wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy. Środki finansowe można przeznaczyć na realizację prac, związanych z wykonaniem systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych, w tym m.in. na montaż zbiorników naziemnych i podziemnych oraz wykonanie ogrodów deszczowych, muld, studni chłonnych i innych, zasilanych wodami opadowymi i roztopowymi. Maks. można uzyskać dotację w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Wysokość dotacji uzależniona będzie od pojemności zbiornika. Na system bioretencji lub system nawadniania można uzyskać nie więcej jak 9 tys. zł.

Wnioski można wrzucać do skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 lub przy ul. Grudziądzkiej 126B lub przesłać na adres: Wydział Środowiska i Ekologii, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń. Istnieje także możliwość złożenia wniosku przez ePUAP. Termin naboru wniosków upływa 31 maja 2021 r.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *