Zbliżają się wybory do rad okręgów. Co powinniśmy wiedzieć?

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

We wrześniu czekają nas kolejne wybory do rad okręgów. To właśnie one zadecydują, kto będzie dbał o interesy mieszkańców poszczególnych części Torunia. Znamy już harmonogram wyborów. Kiedy się odbędą i do kiedy kandydaci mają czas na zgłoszenie list poparcia?

Wybory do rad okręgów trwać będą łącznie dwa tygodnie. Dla każdego z trzynastu okręgów wyznaczono dzień i miejsce głosowania, a także ostateczny termin składania list poparcia kandydatów. Wybory rozpoczną się 15 września. Jako pierwsi do urn pójdą mieszkańcy okręgów Podgórz i Stawki. 28 września odbędzie się ostatnie głosowanie – w okręgu Bydgoskie. Wybory odbywać się będą w godz. 15.30-19.30. 

Kandydujący do rad okręgów muszą uzbierać przynajmniej 15 podpisów na listach poparcia. Wszystkie osoby – i kandydat, i popierający – muszą być mieszkańcami danego okręgu. Wzór list poparcia dostępny jest na stronie internetowej www.torun.pl. Mieszkaniec okręgu może udzielić poparcia nieograniczonej liczbie kandydatów.

Listy z wymaganą liczbą podpisów kandydaci składają do komisji wyborczej w siedzibie Rady Miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8. Muszą to jednak zrobić nie później niż na 14 dni przed terminem wyborów w danym okręgu. Dzięki temu już na tydzień przed wyborami będzie można zapoznać się z pełną listą ubiegających się o miejsce w radzie okręgu. Najwcześniej, bo już 1 września, swoje listy muszą złożyć kandydaci do rad okręgów Podgórz i Stawki. Zgodnie z harmonogramem, najwięcej czasu będą mieć kandydujący z okręgu Bydgoskie – do 14 września.

Aby wybory do rad okręgów były ważne, musi wziąć w nich udział przynajmniej 100 mieszkańców danego okręgu, mających czynne prawo wyborcze. Weryfikacja miejsca zamieszkania odbywa się na podstawie dowodu osobistego i potwierdzających to dokumentów, np. rachunków za media wystawionych na wyborcę i adres miejsca zamieszkania. W przypadku braku możliwości uprawdopodobnienia miejsca zamieszkania wyborca może przedłożyć oświadczenie poświadczone przez osobę wcześniej zweryfikowaną jako zamieszkującą na terenie okręgu. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.torun.pl. Również tam znaleźć można listę zgłoszonych i zweryfikowanych kandydatów.

Dlaczego rady okręgu są ważne?

Rady okręgów reprezentują mieszkańców. Jako jednostki pomocnicze miasta działają lokalnie. Są najbliżej mieszkańców i dzięki temu najlepiej znają ich potrzeby. Właśnie dlatego ważne jest, aby we wrześniu pójść do urn i wybrać swoich reprezentantów. 

W kompetencjach rad okręgów leży m.in. opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących okręgu, ale też wnioskowanie do rady, prezydenta i jednostek organizacyjnych miasta w sprawach lokalnych, włącznie ze zgłaszaniem radnym projektów uchwał. Rady okręgu mogą także – w uzgodnieniu z przewodniczącym danej komisji Rady Miasta – przedstawiać jej problemy lokalnych społeczności. Na wniosek rady bądź Prezydenta wydają też opinie w sprawach związanych z wnioskami i skargami mieszkańców okręgu. Mają też swój głos w zakresie lokalnych inwestycji i organizacji konsultacji.

Nowe możliwości

W lutym obecnego roku Rada Miasta rozszerzyła nieco kompetencje rad okręgów. Dopisana została m.in. wspomniana wcześniej współpraca przy organizacji lokalnych konsultacji. Umożliwiono też zwoływanie posiedzeń w trybie zdalnym, zwiększono termin podania do wiadomości mieszkańcom informacji o posiedzeniach rady do 7 dni i zmieniono granice niektórych okręgów. Wprowadzona została możliwość odwołania nieaktywnych członków rad, zmieniono też terminu składania list poparcia dla kandydatów. Ponadto, zapewniono osobom niepełnosprawnym możliwość udziału w głosowaniu we wszystkich lokalizacjach i sprecyzowano sposób weryfikacji stałego zamieszkania na terenie jednostki pomocniczej. Rady okręgów otrzymały też na swoją działalność po 2 tys. zł. Wszystkie przyjęte zmiany były poddane konsultacjom z mieszkańcami.

Wybory coraz bliżej

Jako jednostki pomocnicze, rady okręgów mają w Toruniu 21-letnią tradycję. Pierwsze wybory odbyły się na przełomie 2000 i 2001 roku. Wtedy miasto podzielone było na 14 okręgów – o 1 więcej niż obecnie. Kolejna kadencja rad okręgów będzie już szóstą. We wrześniu wybierzemy tych, którzy reprezentować będą okręgi przez najbliższe 5 lat – do 2026 roku. Obecna, V kadencja, miała pierwotnie zakończyć się w 2020 roku. We wrześniu radni wydłużyli ją jednak o pół roku, tak, aby kolejna rozpoczynała się w połowie kadencji Rady Miasta. Wybory miały więc odbyć się wiosną, jednak na przeszkodzie stanęła pandemia. Konieczne było przesunięcie ich o kolejne pół roku – na wrzesień 2021. Wprowadzono także wyjątkowy tryb ich przeprowadzenia. Chodzi o warunki sanitarne, które mają gwarantować mieszkańcom bezpieczeństwo. Dodatkowo, jeden z miejskich radnych pełnić będzie rolę obserwatora prac komisji wyborczej. VI kadencja została wydłużona względem poprzedniej o rok. Miało to na celu dopasowanie jej do kadencji Rady Miasta. Obecnie mamy w Toruniu 13 okręgów. Są to: Podgórz, Stawki, Rudak, Czerniewice, Kaszczorek, Bielawy-Grębocin, Skarpa, Rubinkowo, Jakubskie-Mokre, Wrzosy, Chełmińskie, Staromiejskie i Bydgoskie. Właśnie w tej kolejności odbywać się będą wrześniowe wybory. Pełna rozpiska terminów dla poszczególnych okręgów, wraz z wyznaczonym do głosowania miejscem widnieje na grafice.

Tagged

7 thoughts on “Zbliżają się wybory do rad okręgów. Co powinniśmy wiedzieć?

  1. Te wybory to jedna wielka farsa. Osoby, które zasiadają w takowej radzie startują ciągle o reelekcję tylko po to by nic nie robić. Przykład z Czerniewic. Ostatnie wybory. Każdy kandydat miał 1,5 minuty by się wypowiedzieć i co? Powiedział ktoś coś sensownego? Wskazał co chce robić w tej radzie? Nie, nic z tych rzeczy. Większości wypowiedź nie zajmowała nawet 1/3 tego czasu. Mówili o tym ile mają kotów, synów i dziękowali proboszczowi. Najlepszy był gość, który wyszedł i powiedział “jestem w radzie 20 lat, znacie mnie i koniec. Najwyraźniej wyszedł z założenia, że na osiedle nikt nowy od 20 lat się nie wprowadził.
    Rozumiem, że RO nie mają budżetów czy jakiś większych uprawnień, ale lobbować mogą i może warto byłoby wyjść i powiedzieć “będę zabiegał o to”, “będę zabiegał o tamto”, a nie chwalić się rodziną czy wiarą w księdza.

  2. Złożyłam swoją deklarację wzięcia udziału w wyborach do Rad Okręgu, ponieważ na Podgórzu nie ma jej od 5 lat. Działam od kilku lat społecznie i uważam, że tak duży okręg, jakim jest Podgórz musi mieć powołaną Radę z ludzi otwartych i łączących innych w społecznym działaniu.

  3. Ależ to jest parodia.
    Parodia, skoro wyborcy z różnych okręgów nie wybierają na takich samych zasadach, a więc równych. Szkoda, że w artykule nie podano podstaw prawnych, tak zorganizowanych “wyborów”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *