Zdrowie w smart city. Czym są inteligentne usługi zdrowotne?

Box2 Smart cities Wiadomości
Fot. Pixabay

Smart city, miasta przyszłości, obejmują wszystkie dziedziny funkcjonowania jednostek miejskich. To m.in. smart living, czyli rozwiązania zwiększające komfort życia mieszkańców. Zaliczamy do nich chociażby usługi zdrowotne. Okazuje, że także zdrowie może być smart. Stosowanie inteligentnych rozwiązań w tym aspekcie m.in. usprawnia opiekę nad pacjentem i poprawia efektywność leczenia chorób  przewlekłych.

System opieki zdrowotnej w smart city opiera się na komputeryzacji, czyli wykorzystywaniu narzędzi IT i nowoczesnych technologii. Składają się na niego nie tylko narzędzia informatyczne, ale także mobilne aplikacje, pozwalające skutecznie realizować politykę zdrowotną miasta. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań możliwe jest dzięki budowaniu platformy współpracy pomiędzy dostarczycielami usług, a ich odbiorcami – pacjentami. Smart rozwiązania, wspierające procesy leczenia, muszą iść w parze z podnoszeniem roli technologii informatycznych w sektorze medycznym i edukacją społeczności medycznej w dziedzinie e-zdrowia. Przyczynia się to do poprawy leczenia chorób przewlekłych, usprawnia opiekę nad pacjentem, a w konsekwencji poprawia także jakość i długość życia mieszkańców smart city.

– Usługi zdrowotne realizowane w nowoczesnych i rozwijających się miastach to takie, które są udostępniane obywatelowi za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych. W większości przypadków są to projekty realizowane na szczeblu centralnym, jak choćby usługa Internetowe Konto Pacjenta – popularna w ostatnim czasie z uwagi na to, że umożliwia zarejestrowanie się na szczepienie, umówienie się na wizytę lekarską, zrealizowanie recepty lub skierowania. Tego typu innowacyjne rozwiązania są szczególnie doceniane w sytuacjach, gdy dostęp do lekarza jest utrudniony. Dzięki nim komunikacja pomiędzy lekarzem i pacjentem jest ułatwiona, nie wymaga jego obecności w placówce medycznej i pozwala na skorzystanie z usług zdrowotnych większej liczbie osób – uzupełnia dr Przemysław Krysiński z Instytutu Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Usługi e-zdrowia w smart city wykorzystują różnorodne narzędzia. To nie tylko wspomniane już e-recepty i teleopieka, ale także elektroniczna dokumentacja medyczna. Umożliwia ona lekarzom różnej specjalizacji dostęp do cyfrowej historii choroby bez konieczności przynoszenia przez pacjentów gromadzonych przez lata dokumentów papierowych.

– W Polsce elektroniczne usługi zdrowotne są częścią centralnego systemu, choć oczywiście dostępne są także rozwiązania wdrażane lokalnie, jednak częściej odbywa się to z inicjatywy ośrodków zdrowia niż przy udziale miasta. W tym zakresie prym wiodą zwłaszcza niepubliczne lecznice, które wdrażają własne systemy ułatwiające umawianie wizyt lekarskich czy kontrolę stanu zdrowia pacjentów. Jeśli chodzi o przykład działań miejskich, Toruń zapowiedział niedawno kontynuację programu monitorującego stan zdrowia seniorów za pomocą specjalnych opasek elektronicznych, mierzących poszczególne parametry życiowe i dostarczających informacji na temat stanu zdrowia osób objętych tą inicjatywą – wymienia dr Przemysław Krysiński.

Do tego dochodzą urządzenia elektroniczne i aplikacje mobilne, które pozwalają na skuteczne personalizowanie usług medycznych i budowanie bliższych, a co za tym idzie bardziej jakościowych, relacji pomiędzy pacjentem, a personelem medycznym. Tym samym rozwiązana smart city stają się realnym wsparciem w procesie leczenia.

– Najczęściej w tym celu wykorzystywane są wszelkiego rodzaju systemy, umożliwiające centralne zarządzanie usługami, ułatwiające pracę lekarzom i wspomagające proces leczenia pacjenta. Służą temu także wszelkiego rodzaju aplikacje instalowane w telefonie, smartwatchu czy w komputerze, monitorujące określone parametry życiowe pacjenta, nierzadko podłączone do większej sieci i przekazujące informacje bezpośrednio do lekarza prowadzącego. Oczywiście coraz częściej mówi się o rozwiązaniach, w których wiodącą rolę odgrywa sztuczna inteligencja, określająca stan zdrowia pacjenta czy sugerująca zastosowanie określonych metod leczenia. U nas jest to na razie wdrażane w ograniczonej formie, głównie w postaci serwisów internetowych i aplikacji, do których zaufanie jest nadal bardzo ograniczone, ale w Azji tego typu rozwiązania są stosowane coraz chętniej i stanowią duże wsparcie dla tamtejszych medyków – mówi dr Przemysław Krysiński.

Inteligentne usługi zdrowotne to także wykorzystywanie mobilnego sprzętu medycznego, który może być użytkowany w domach pacjentów, co znacznie ogranicza konieczność przebywania w szpitalach. Smart rozwiązania w obszarze zdrowia pozwalają z jednej strony obniżyć koszty usług medycznych, a z drugiej przyspieszyć ich realizację. Monitorowanie zdrowia pacjentów staje się znacznie bardziej efektywne. Nie bez znaczenia pozostaje także wzmocnienie niezależności pacjentów. Wykorzystanie technologii cyfrowych przywraca im bowiem kontrolę nad własnym zdrowiem. Opisywana perspektywa wymaga jednak położenia szczególnego nacisku na ochronę i bezpieczeństwo danych pacjenta. Nie ulega jednak wątpliwości, że cyfrowa medycyna stanie się za kilka lat standardem.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *