Zieleń w Toruniu. Już jutro w Jordankach spotkanie konsultacyjne

Box2 Wiadomości

Toruń będzie rozszerzał program ochrony środowiska, m.in. o zagadnienia ochrony drzew i krzewów w procesach inwestycyjnych. Mieszkańcy mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych na temat tego programu. Już jutro o 17.00 w Jordankach zorganizowane zostanie spotkanie otwarte, ale trzeba się spieszyć ze zgłoszeniami.

Program ochrony środowiska miasta Torunia na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 zawiera m.in. planowane działania w kilku dziedzinach. Chodzi o ochronę klimatu, zagrożenia hałasem, gospodarowanie wodami, gospodarkę wodno-ściekową, gleby, gospodarkę odpadami czy zasoby przyrodnicze i edukację ekologiczną. Teraz program ma rozstać rozszerzony, m.in. o wytyczne, dotyczące ochrony, kształtowania oraz pielęgnacji zieleni na terenie miasta. Rozszerzenie nazwane zostało programem “Zieleń Torunia”. Znajdą się w nim informacje na temat ochrony drzew i krzewów w procesach inwestycyjnych, wskazówki na temat kształtowania i pielęgnacji zieleni miejskiej, a także określenie roli zieleni w ochronie środowiska miasta Torunia.

Mieszkańcy Torunia mają okazję, w ramach trwających konsultacji społecznych, wziąć udział w dyskusji nad programem ochrony środowiska. Jutro, czyli w czwartek 23 czerwca o 17.00 w CKK Jordanki odbędzie się na ten temat otwarte spotkanie konsultacyjne, w którym mogą wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy. Uwaga! Zgłoszenia chęci udziału przyjmowane będą jednak tylko do dzisiaj do godz. 15.00, więc trzeba się spieszyć. Chęć udziału należy zgłosić na adres: konsultacje@um.torun.pl.

Fot. Sławomir Kowalski dla UMT

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *