Zielona Brama gotyckiej Starówki za droga. Przetarg do powtórki

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Miasto powtórzyło przetarg na realizację projektu “Zielona brama gotyckiej Starówki”. Chodzi o zagospodarowanie dwóch terenów zieleni: na Jordankach i skwerze przy etnomuzeum.

O zagospodarowaniu tych dwóch terenów zieleni mówi się od kilku lat. Magistrat właśnie ogłosił kolejny przetarg na urządzenie parku na Jordankach i skweru przy Muzeum Etnograficznym.

W poprzednim przetargu do urzędu miasta wpłynęła tylko jedna oferta – firmy Jawor z Torunia – opiewająca na 8,5 mln zł. Znacznie jednak przekroczyła ona pulę zaplanowaną na to zadanie. Miasto chciało wydać 4,5 mln zł.

W nowym przetargu termin składania ofert został wyznaczony na 29 października. 

“Realizacja inwestycji polega na zagospodarowaniu terenu zieleni o łącznej powierzchni około 3,45 ha, w tym 1,98 ha to obszar wokół Muzeum Etnograficznego natomiast 1,46 ha stanowi teren zieleni parkowej Jordanek. Inwestycja przyczyni się do wyeksponowania układu i charakteru tego obszaru, pełniącego funkcję przedsionka Starego Miasta oraz do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i regionu” – czytamy w opisie projektu.

Główne założenie jest następujące: “wzrost powierzchni terenów zieleni na terenie Torunia poprzez zahamowanie degradacji istniejącego obszaru biologicznie czynnego“. Dzięki temu na nastąpić poprawa i przywrócenie biologicznej aktywności zdegradowanych i zanieczyszczonych terenów w Toruniu.

Co zaplanowano na skwerze przed etnomuzeum? W planach jest przebudowa istniejącego zieleńca, nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin, pielęgnacja istniejącej zieleni wraz z wycinką nielicznych okazów drzew i krzewów, będących w złym stanie zdrowotnym. Zmienią się też nawierzchnie alejek dla pieszych. Pojawi się nowe oświetlenie i monitoring.

Przewidziano też modernizację dwóch istniejących placów: miejsc o charakterze reprezentacyjnym i rekreacyjnym. Oprócz wymiany nawierzchni pojawią się tam elementy małej architektury parkowej: ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe i latarnie. Powstaną też dwie płytkie sadzawki – oczka wodne. W skład tego projektu wchodzi także utworzenie szlaku kulturowo-przyrodniczego Twierdzy Toruń.

Jak ma się prezentować park na Jordankach? Powstaną ciągi piesze z nawierzchnią wodoprzepuszczalną. Przewidziano też prace porządkowe i zabiegi pielęgnacyjne na istniejącej roślinności oraz wykonanie nowych nasadzeń. Zostanie zamontowane oświetlenie parkowe. Znajdą się tam także charakterystyczne siedziska tzw. czerwona wstęga.

Nie zabraknie elementów małej architektury: stojaków na rowery, koszy na śmieci, poideł oraz karmników dla ptactwa. Znikną szpecące to miejsce schody terenowe. Powstaną nowe dojścia np. od pl. Niepodległości. 

Projekt będzie realizowany przy wsparciu pieniędzy unijnych – 3,5 mln zł – z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wykonawca wybrany w przetargu będzie musiał zrealizować prace do końca października 2019 r. Nieco później – do końca listopada – mają się pojawić na terenach zieleni ławki do leżenia.

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *