Zielona transformacja

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Odnawialne źródła energii są coraz popularniejsze. Widać to choćby po zainteresowaniu programami dofinansowań do różnych form OZE. Zauważyć to też można podczas lektury projektu Krajowego Planu Odbudowy, w którym sporo miejsca poświęcono na kwestie finansowania tych źródeł z funduszy unijnych.

Według danych, które podaje Agencja Rynku Energii, moc wszystkich zainstalowanych w Polsce paneli fotowoltaicznych wyniosła w marcu tego roku 4775 megawatów. Dla porównania, na początku 2019 r. było to zaledwie 612 megawatów. To oznacza, że wartość mocy tych paneli wzrosła siedmiokrotnie. Zwiększyły się też środki zainwestowane w odnawialne źródła energii. W 2015 r. były to 3 mld zł, cztery lata później na OZE wydano już 16 mld zł.

O tym, że transformacja energetyczna jest istotną kwestią, świadczy fakt, iż została ona wymieniona jako jedno z dziewięciu głównych wyzwań do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dwa lata temu ze źródeł odnawialnych pochodziło 12 proc. zużytej energii, natomiast w strategii Europa 2020 przyjęto, iż wskaźnik ten sięgnie 15 proc. w zeszłym roku.

Na cele związane z zieloną energią przeznaczono w KPO ponad 14 mld euro. Celem jest, aby do 2030 r. co najmniej 23 proc. zużytej energii pochodziło ze źródeł odnawialnych, natomiast dominujący obecnie w wytwarzaniu energii węgiel stanowił nie więcej niż 56 proc. Te działania powinny ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o prawie jedną trzecią.

Zdaniem Pawła Bojanowskiego, eksperta do spraw odnawialnych źródeł energii z firmy Quanta Energy, jest kilka powodów coraz większego zainteresowania odnawialnymi źródłami energii.

Najważniejszym z nich są dynamicznie rosnące ceny energii. Najwięksi sprzedawcy energii podnieśli jej ceny o nawet 30 proc., zależnie od grupy taryfowej na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy. Coraz więcej osób zwraca również uwagę na ekologię – chcą korzystać z czystszego powietrza. Bardzo ważnym argumentem są także pojawiające się dofinansowania czy ulgi dla osób oraz podmiotów, które zdecydują się zainwestować w OZE.

Bojanowski wskazuje też, która forma źródeł jest obecnie najbardziej opłacalna.

Największym zainteresowaniem cieszy się energia ze słońca, czyli instalacje fotowoltaiczne. Są tańsze i łatwiej dostępne niż choćby turbiny wiatrowe. Inwestycja w fotowoltaikę, dzięki atrakcyjnym formom finansowania, zwraca się w 6-8 lat w przypadku przedsiębiorstw oraz około 10 lat dla gospodarstw domowych.

Rząd zapowiada nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, w której planuje się m.in. ułatwienie budowania elektrowni wiatrowych na lądzie poprzez oddanie władzom gmin większych kompetencji w tym zakresie. Możliwe będzie lokowanie tych inwestycji w bliższej niż obecnie odległości od budynków mieszkalnych. Aktualnie nie można ich budować bliżej, niż wynosi 10-krotność wysokości wiatraka (w praktyce jest to około 2 km od zabudowań).

Większy nacisk postawiony ma być również na spółdzielnie i społeczności energetyczne, zrzeszające prosumentów źródeł odnawialnych.

Jednym z najpopularniejszych programów dotyczących transformacji energetycznej i odnawialnych źródeł energii jest „Czyste powietrze”. W regionie kujawsko-pomorskim realizuje go Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dotychczas w całej Polsce złożono już ponad 256 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 4,5 mld zł.

Efekty, które już zaobserwowano, jeśli chodzi o nasze województwo, to ograniczenie emisji pyłów o 411,48 Mg/rok, wymiana ponad 11 tys. pieców na ekologiczne źródła ogrzewania, wymiana okien o łącznej powierzchni 28 tys. metrów kwadratowych i 544 tys. metrów kwadratowych ocieplonych budynków.

Warto wspomnieć, że niedługo nastąpią ważne zmiany. W związku z wytycznymi Komisji Europejskiej, a także zapisami Krajowego Planu Odbudowy i uchwałami antysmogowymi, dofinansowanie na zakup i montaż kotła węglowego będzie możliwe tylko do końca tego roku. Z kolei od 1 lipca zwiększone zostaną progi dochodowe, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym powietrzu”, czyli do 37 tys. zł. Dla gospodarstw jednoosobowych będzie to 2 189,04 zł, zaś dla wieloosobowych – 1 563,60 zł.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *