Zmiany w budżecie miasta. Rozbudowa szpitala, diety radnych i wybory korespondencyjne

Box2 Wiadomości
17. sesja Rady Miasta Toruń odbyła się w trybie zdalnym. Fot. Małgorzata Litwin dla UMT

Epidemia COVID-19 sprawiła, że wiele imprez, współfinansowanych przez miasto, nie będzie mogła się odbyć. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na wykup nieruchomości pod Trasę Wschodnią, wyposażenie dla Szpitala Miejskiego czy zapewnienie wzrostu płac pracowników socjalnych.

Na 17. sesji Rady Miasta Torunia przyjęto uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050 oraz uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową miasta na rok 2020. Zmiany związane są ze zwiększeniem dochodów w budżecie o prawie 7 mln zł. Spowodowane to jest przede wszystkim odwołaniem kilku miejskich imprez, m.in. Festiwalu “Kontakt” czy Juwenaliów. Większe dochody nie wpłynęły jednak na zmniejszenie deficytu budżetowego, ponieważ radni zdecydowali się przeznaczyć zaoszczędzone fundusze na inne cele. Najważniejszym z nich będzie przeznaczenie dodatkowych 880 tys. zł na rozbudowę Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu. Dzięki tym środkom finansowym możliwe będzie m.in. zakup wyposażenia szpitalnego.

Kończy się budowa nowego budynku szpitala. Szpital mógłby rozpocząć w nim działalność już w lipcu, potrzebne jest jednak uzupełnienie środków na zakup pierwszego wyposażenia – tłumaczy Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, skarbnik miasta. – Jak twierdzi dyrektor Szpitala Miejskiego, poprawi to także warunki sanitarne w całym obiekcie.

Więcej o prawie 57 tys. zł pochłonie także budowa amfiteatru Baj Pomorski. Dodatkowe fundusze w kwocie 100 tys. zł przeznaczono również na rozbudowę infrastruktury kulturalnej Teatru Baj Pomorski. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zyska dodatkowych 260 tys. zł na usługi opiekuńcze, a dokładnie na zapewnienie wzrostu płac pracowników stosownie do wzrostu płacy minimalnej. Znaczą sumę, bo 5.5 mln zł, przeznaczono na wykup nieruchomości pod budowę Trasy Wschodniej. Zostanie ona pokryta zwiększonymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości. To jednak nie koniec. 47 tys. zł zdecydowano się przeznaczyć na testy do badania próbek odpadów paleniskowych. Na nadprogramowych dochodach zyskają także… sami radni.

To konsekwencja uchwały, podjętej przez radnych w lutym. Chodzi o zwiększenie środków na diety radnych w kwocie 61.2 tys. zł – informuje Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.

Cięcia budżetowe dotknęły rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta Torunia czy modernizację pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim przy Batorego. Mniej o 20 tys. zł przeznaczono także na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na osiedlu Jar. Co wobec aktualnej sytuacji z budową Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage? To pytanie, które coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej. Niestety, nie znamy jeszcze na nie odpowiedzi. Nie ma jednak wątpliwości, że w najbliższym czasie Toruń będzie musiał zacisnąć pasa.

Wstępne szacunki wskazują, że trwający stan epidemii COVID-19 spowoduje ubytek dochodów w budżecie miasta o kwotę nie mniejszą niż ok. 60 mln zł. To ok. 10 proc. planowanych wpływów z podatku PIT i CIT oraz pozostałych opłat i podatków lokalnych. Rzeczywisty niedobór dochodów będzie możliwy do oszacowania w IV kwartale 2020 r. – wyjaśnia prezydent Michał Zaleski.

Prezydent Michał Zaleski zapowiedział konieczność pierwszych ograniczeń w wydatkowaniu środków z budżetu gminu miasta Toruń, przede wszystkim wydatków bieżących i niektórych wydatków inwestycyjnych.

Podjąłem decyzję o dokonaniu okresowej blokady wydatków z budżetu. Po pierwsze, wydatków stanowiących oszczędności, a także środków na podwyżki wynagrodzeń, premie i nagrody oraz kwoty, planowane na organizację wydarzeń – wymienia prezydent Zaleski. – Blokada tych wydatków została ustalona łącznie do wysokości 19 mln zł.

Prezydencka blokada objęła także wydatki inwestycyjne do kwoty 8 mln zł. Na dzisiejszej sesji Rady Miasta pojawiła się również kwestia ewentualnych wyborów korespondencyjnych oraz ich wpływu na budżet.

Nie ma jeszcze konkretnych przepisów, nie wiemy, jak będą wyglądały wybory. Nigdy miasto nie dopłaciło ani złotówki do wyborów. To jest w 100 proc. finansowane z budżetu państwa i w tym roku też tak musi być, bo to jest zagwarantowane ustawowo – zapewnia Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.

1 thought on “Zmiany w budżecie miasta. Rozbudowa szpitala, diety radnych i wybory korespondencyjne

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zyska dodatkowych 260 tys. zł na usługi opiekuńcze, a dokładnie na zapewnienie wzrostu płac pracowników stosownie do wzrostu płacy minimalnej… Co za bzdura!!! Dziisaj pracownicy socjalni dowiedzieli się o utracie na kilka miesięcy premii i wszystkich dodatków… To jest podwyżka panie Prezydencie??? Dla mnie to medialne kłamstwo nadające się do prokuratury!!!!!! Wstyd

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *