Zmiany w budżecie miasta. Rozbudowa szpitala, diety radnych i wybory korespondencyjne

Epidemia COVID-19 sprawiła, że wiele imprez, współfinansowanych przez miasto, nie będzie mogła się odbyć. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na wykup nieruchomości pod Trasę Wschodnią, wyposażenie dla Szpitala Miejskiego czy zapewnienie wzrostu płac pracowników socjalnych. Na 17. sesji Rady Miasta Torunia przyjęto uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na … Czytaj dalej Zmiany w budżecie miasta. Rozbudowa szpitala, diety radnych i wybory korespondencyjne