Zmiany w organizacji ruchu w okolicy toruńskich cmentarzy

Wiadomości
fot. pixabay

Zmiany wprowadzone zostaną od czwartku 31 października od godziny 15.00 i obowiązywać będą do poniedziałku 4 listopada do godziny 10.00.

Centralny Cmentarz Komunalny, ul. Grudziądzka 192

Zamknięty zostanie wjazd z ul. Grudziądzkiej w ul. Celniczą. Dopuszczone będzie parkowanie pojazdów na poboczu po stronie północnej jezdni ul. Celniczej. Przed głównym wejściem (zarówno od ul. Grudziądzkiej, jak i Celniczej obowiązywał będzie zakaz wjazdu na parking). Zakaz ten nie będzie dotyczył osób niepełnosprawnych, autobusów MZK oraz pojazdów TAXI. Ruch kołowy kierowany będzie trzema wjazdami na parking wzdłuż zachodniego ogrodzenia CCK od strony ul. Grudziądzkiej, od ul. Mazowieckiej na parking firmy „Oferta” (bezpłatny, niestrzeżony).

Cmentarz komunalny nr 2, ul. Grudziądzka 129-137

Przy ul. Koniuchy – po północnej stronie ulicy obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów możliwe będzie po południowej stronie jezdni ul. Koniuchy oraz na terenach zielonych przy ul. Wielki Rów ( MPO) i ul. Kozackiej (parking przy obiekcie handlowym Piotr i Paweł). W rejonie cmentarza przy skrzyżowaniu ulic Grudziądzka – Wielki Rów w dniu 01.11.2019r. udostępniony zostanie parking (bezpłatny, niestrzeżony) przed Centrum Handlowym „Kometa” przy ul. Grudziądzkiej 162.

Cmentarz przy ul. Wybickiego i Żwirki i Wigury

W rejonie cmentarza przy ul. Żwirki i Wigury po obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów będzie możliwe  na ulicach przyległych do ul. Żwirki i Wigury. W rejonie cmentarza przy ulicy Wybickiego dozwolone będzie skośne parkowanie pojazdów na obu jezdniach Trasy Prezydenta Władysława Raczkiewicza, na lewych pasach ruchu, na odcinkach oznakowanych znakami D-18 parking. Na Trasie Prezydenta Władysława Raczkiewicza od ul. Szosa Chełmińska do Legionów obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Cmentarz przy ul. Gałczyńskiego

W rejonie cmentarza przy ul. Gałczyńskiego w dniu 01.11.2019r. od godz.600 udostępniony będzie parking przy kinie Cinema City (bezpłatny , niestrzeżony). Parkowanie pojazdów na ul. Gałczyńskiego dozwolone będzie po stronie południowej, natomiast po stronie północnej obowiązywać będzie zakaz postoju.

Cmentarz przy ul. Antczaka

Na ul. Antczaka po stronie północnej na odcinku wzdłuż cmentarza obowiązywać będzie zakaz postoju. Parkowanie pojazdów dozwolone będzie po stronie południowej ul. Antczaka i na ul. Pułaskiego po stronie zachodniej.

Cmentarz przy ul. Turystycznej

Na ul. Turystycznej po stronie wschodniej obowiązywać będzie zakaz postoju, natomiast po stronie zachodniej wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów odbywać się będzie na parkingu przy cmentarzu.

Cmentarz przy ul. Włocławskiej

W rejonie cmentarza na ul. Włocławskiej, na wjeździe ul. Stara Droga po obu stronach wprowadzamy zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów możliwe będzie na parkingach i ulicach przyległych zgodnie z obowiązującym oznakowaniem.

Cmentarz ul. Poznańska 146-148 tzw. nowy

W rejonie cmentarzy przy ul. Poznańskiej po obu stronach drogi obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów dozwolone będzie na parkingu poligonu po południowej stronie i parkingu przy cmentarzu.

Informacje opracowano na podstawie informacji prasowych, Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *