“Zrobimy wszystko, aby powrót był jak najłatwiejszy”. UMK inauguruje rok akademicki

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Z maseczkami na auli, z odstępami wśród zaproszonych gości i tylko z zaproszeniami – tak Uniwersytet Mikołaja Kopernika rozpoczął 77. rok akademicki w swojej historii.

W wystąpieniu inauguracyjnym rektor UMK, prof. Andrzej Sokala, powiedział:

Każdy rok akademicki rozpoczynamy z nadzieją. Jednak dziś towarzyszy nam ona w szczególny sposób. Przez półtora roku zmuszeni byliśmy do pracy w nadzwyczajnych warunkach: przenieść proces kształcenia do przestrzeni wirtualnej, zrezygnować z wydarzeń kulturalnych i naukowych. Dziś mamy nadzieję, że początek roku akademickiego 2021/22 będzie także początkiem powrotu do rzeczywistości, którą znamy i na którą wszyscy czekamy.

Rektor przyznał, że decyzja o przywróceniu zajęć stacjonarnych była niełatwa, dodał jednak, że ograniczenia będą utrzymane, wprowadza się też zasady, które mają chronić zdrowie i zapewnić bezproblemowy przebieg zajęć.

Przez półtora roku nasza społeczność wykazała niezwykłą dojrzałość i determinację. Udało się nam uniknąć przede wszystkim masowych zachorowań, a ograniczenia w działalności uniwersytetu miały profilaktyczny charakter. Wiem, że w nowych warunkach możemy liczyć na rozwagę i zrozumienie. Jeśli każde, nawet najtrudniejsze wyzwanie jest szansą, to społeczność UMK wykorzystała ją wzorowo. Umieliśmy wyciągnąć wnioski na przyszłość, zmienić nasze działania i sposób myślenia. Przestawienie się na pracę zdalną nie było łatwe, ale uczyniliśmy to szybko i z sukcesem. Mamy świadomość, że nawet najlepiej zorganizowany pod względem technicznym i merytorycznym proces kształcenia na odległość nie zastąpi zajęć stacjonarnych, jednak na UMK odbywał się on w najlepszych możliwych warunkach – dodał rektor Sokala.

Podczas przemówienia wspomniano także o sukcesach z ostatnich 12 miesięcy, takich jak srebrny medal wioślarki Katarzyny Zillmann na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. To pierwszy laur olimpijski w historii uniwersytetu. Mówiono także o wzrastającej pozycji uczelni, coraz większej ilości grantów, jakie są realizowane i kolejnych wysoko punktowanych publikacjach w czasopismach naukowych.

Zapowiedziano także nowe projekty i inwestycje, takie jak budowa Centrum Nauk Technicznych czy powołanie Ośrodka Analiz Strategicznych. Jego zadaniem ma być tworzenie planów rozwoju naukowego oraz instytucjonalnego uczelni. Mówiąc o wręczeniu doktoratu honoris causa dla prof. Hanny Suchockiej, rektor powiedział:

Dziś szczególnie warto podkreślać znaczenie polityki dialogu, opartej na wzajemnym poszanowaniu także tych, z którymi nie zgadzamy się w wizji świata, oraz na szanowaniu dziedzictwa solidarności, tej przez wielkie i przez małe “S”.

Kończąc, rektor zaznaczył, że społeczność akademicka będzie czynić wszystko, aby powrót do nauczania stacjonarnego okazał się jak najłatwiejszy i najbardziej łagodny.

Po tym wystąpieniu nastąpiło ślubowanie uczniów Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego oraz studentów pierwszego roku, a także wręczenie nagród dla Najlepszego Absolwenta, Najlepszego Studenta i Najlepszego Studenta-Sportowca oraz Najlepszego Ucznia ULO w minionych 12 miesiącach.

Była premier, profesor Hanna Suchocka, otrzymała tytuł doktora honoris causa, wygłosiła też wykład inauguracyjny “Ewolucja pojęcia tożsamości konstytucyjnej”.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną wprowadzono nowe zasady organizacji kształcenia na uniwersytecie. Zawarto w nich zalecenie wykonania szczepienia przeciwko koronawirusowi wszystkim nauczycielom, studentom, doktorantom i innym uczestnikom procesu kształcenia, zarządza się także wymóg 10-minutowych przerw podczas zajęć trwających 90 minut (przerwa ta wlicza się w czas zajęć, przez co nie ulegają one wydłużeniu). W zajęciach na terenie uniwersytetu mogą uczestniczyć studenci, doktoranci i inni uczestnicy procesu kształcenia bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Utrzymany jest wymóg korzystania z maseczek (nie musi jej mieć wykładowca podczas prowadzenia zajęć).

Przed i po zajęciach odbywa się wietrzenie sal. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów oraz przyjazdy krajowych i zagranicznych gości odbywają się za zgodą odpowiednio dziekana, dyrektora szkoły doktorskiej lub kierownika jednostki organizacyjnej i przy zachowaniu wymogów sanitarnych. Wydarzenia organizowane przez uniwersytet, takie jak konferencje, wystawy, koncerty czy zawody sportowe odbywają się zgodnie z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów.

W pokoju w domu studenckim nie mogą być zakwaterowane więcej niż dwie osoby, chyba że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prorektor właściwy do spraw studenckich może wyrazić zgodę na zakwaterowanie dodatkowych osób w pokojach w domach studenckich. Zakwaterowanie w domach studenckich odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu z administracją domu studenckiego. Jednego mieszkańca może odwiedzić tylko jedna osoba, nie można jej zaproponować noclegu.

Tagged

1 thought on ““Zrobimy wszystko, aby powrót był jak najłatwiejszy”. UMK inauguruje rok akademicki

  1. ale Cyrk i covidozowe Przedstawienie – Festival Hipokryzji i tzw “pandemii” na Pokaz , tylko w świetle kamer i aparatów….
    i do tego odstępy – i to pokazowe “zamaskowanie” – nie mające żadnych podstaw: medycznych, prawnych, logicznych …….
    – oto “powaga” instytucji Uniwersytetu…….

Skomentuj zdejmij kaganiec. Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.