10 przejść dla pieszych zostanie zlikwidowanych

Box1 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

10 przejść dla pieszych w Toruniu zostanie zlikwidowanych. Powodem ich likwidacji jest obecność innych przejść w niedalekiej odległości lub fakt, że są one niebezpieczne.

Dobrym przykładem na pierwszy z podanych powodów jest przejście na ulicy Żwirki i Wigury 70 przy skrzyżowaniu z ulicą Spółdzielczą. W tamtym miejscu są blisko siebie trzy zebry.

W takich przypadkach likwidowane jest to, które jest najmniej bezpieczne lub rzadko uczęszczane przez pieszych. Przejścia do likwidacji wytypowała Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która wcześniej analizowała każdy z 10 przypadków

– poinformował Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Oprócz wspomnianego już przejścia przy ulicy Żwirki i Wigury 70 zlikwidowane zostaną także przejścia na ulicach:

  • Olsztyńskiej 27 w pobliżu skrzyżowania z ul. Barwną i Gdańską – w 2018 roku doszło tam do śmiertelnego potrącenia pieszego, a około 80 metrów dalej jest przejście dla pieszych sterowane sygnalizacją świetlną.
  • Żwirki i Wigury 81b – są tam trzy zebry blisko siebie, a jedno z nich wyposażone jest w azyl dla pieszych.
  • Podgórnej 81 przy skrzyżowaniu z ul. Staszica – przejście o małym natężeniu ruchu pieszych, a około 40 metrów dalej znajduje się przejście sterowane sygnalizacją świetlną.
  • Podgórnej 22 przy skrzyżowaniu z ul. Piaskową – przejście o małym natężeniu ruchu pieszych. W pobliżu jest przejście przez ul. Podgórną.
  • Podgórnej 50 przy skrzyżowaniu z ul. Ogrodową – jak wyżej.
  • Kozackiej 48 – w pobliżu znajduje się przejście przez ul. Kozacką usytuowane na płytowym progu zwalniającym.
  • Świętopełka 5a przy skrzyżowaniu z ul. Brejskiego – jest położone w strefie zamieszkania, w której piesi mają pierwszeństwo.
  • Poznańskiej 44 przy skrzyżowaniu z ul. Drzymały – około 30 metrów dalej znajduje się przejście z wyspą azylu dla pieszych.
  • Kościuszki 76 – niesterowany sygnalizacją świetlną przejazd dla rowerzystów przez dwujezdniową i dwupasową ulicę Kościuszki (droga krajowa nr 91) o dużym natężeniu pojazdów. W odległości ok. 230 metrów znajduje się przejazd przez ul. Kościuszki z sygnalizacją świetlną (w obrębie skrzyżowania z ul. Batorego).
Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *