Bójki, wandalizm i alkohol – Straż Miejska podała sierpniowe statystki monitoringu miejskiego

112 Box2 Wiadomości
fot. Straż Miejska w Toruniu

Ponad 1 tys. incydentów w sierpniu ujawnili operatorzy monitoringu miejskiego toruńskiej Straży Miejskiej. Dzięki temu podjęto 224 interwencje. Jakie zdarzenia najczęściej wymagały reakcji mundurowych?

Spośród wspomnianych 224 interwencji, 142 były interwencjami Straży Miejskiej. Kolejnych 79 podjęło Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, a pozostałe 3 – policja. Zdarzenia miały miejsce w większości na obszarze starówki. Czego dotyczyły?

Najczęściej chodziło o pomoc osobom będącym w potrzebie (72 interwencje). Ponadto, mundurowi reagowali na spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym (18 interwencji), osoby nietrzeźwe (11 interwencji), bójki (8 interwencji), zakłócanie porządku publicznego (6 interwencji), kradzież mienia (4 interwencje), akty wandalizmu (2 interwencje), posiadanie lub zażywanie środków odurzających (1 interwencja) czy zanieczyszczenia miejsc publicznych (41 interwencji). Dodatkowo, 60 interwencji dotyczyło awarii w infrastrukturze komunalnej.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.