Budowa nowej linii tramwajowej: dobra pogoda sprzyja pracom

Box2 Wiadomości
fot. MZK w Toruniu

Na poszczególnych odcinkach budowy nowej linii tramwajowej na Jar powstaje nowy układ torowo-drogowy, nowe chodniki, droga rowerowa i sieci podziemne, trwa układanie asfaltu, płyt torowych i montaż szyn. Pracom sprzyja dobra pogoda, która utrzymuje się od dłuższego czasu.

Na nowo wybudowanym odcinku al. 700-lecia Torunia leżą już pierwsze warstwy masy bitumicznej. Od 19 kwietnia zaplanowano dopuszczenie fragmentu tej drogi do ruchu. Ponadto kontynuowana jest budowa kanału deszczowego w kierunku pl. Niepodległości.

Na południowym fragmencie Szosy Chełmińskiej, na odcinku od ul. Dekerta do Bema, ułożono już dolne warstwy płyty torowej. Dalej na północ powstają fundamenty pod słupy trakcyjne. Na ul. Długiej, na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Mohna, trwa korytowanie i wykonywanie stabilizacji pod jezdnie, powstają chodniki, miejsca parkingowe i droga rowerowa, a także płyta podtorowa. 

fot. MZK w Toruniu

Z kolei na tej samej ulicy, ale od ul. Mohna do ronda Czadcy gotowa jest większość fundamentów pod słupy trakcyjne po stronie południowe, a obecnie trwa budowa linii kablowej zasilającej słupy oświetleniowe.

Na ul. Polnej trwa układanie kanalizacji kablowej i kabli trakcyjnych oraz prace przygotowawcze do wylewania dolnej płyty torowej. Wzdłuż ul. Watzenrodego prace są najbardziej zaawansowane. Od ul. Hubego do Strobanda trwa malowanie, układanie i mocowanie szyn, a od Hubego w kierunku Freitaga korytowanie, profilowanie terenu pod przyszłe torowisko i układanie kabli trakcyjnych.

W związku z prowadzonymi pracami od 19 kwietnia wprowadzone będą zmiany w organizacji ruchu.

Tagged

2 thoughts on “Budowa nowej linii tramwajowej: dobra pogoda sprzyja pracom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.