Chcesz zostać ławnikiem? Czeka 135 miejsc

Box2 Wiadomości
Fot. Łukasz Piecyk

Rada Miasta Torunia do końca czerwca czeka na zgłoszenia kandydatów na ławników w toruńskim sądzie. Nowi ławnicy rozpoczną pracę z początkiem 2020 roku. Jakie trzeba spełnić kryteria, żeby zasiąść obok sędziego podczas rozpraw?

Przyszli toruńscy ławnicy będą orzekać w sprawach cywilnych, karnych, sprawach prawa pracy, rodzinnych i nieletnich. Sąd Okręgowy w Toruniu określił nawet ilu ławników potrzebnych będzie w poszczególnych rodzajach spraw. 83 do orzekania w sprawach cywilnych, 44 do orzekania w sprawach karnych, 8 do orzekania w sprawach prawa pracy,
12 do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich, 28 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Jakie kryteria powinien spełniać kandydat na ławnika? Najważniejsze to posiadanie polskiego obywatelstwa, “nieskazitelny charakter”, jest w wieku między 30 a 70 lat, mieszka bądź pracuje w Toruniu od przynajmniej roku, oraz posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Kto nie może zostać ławnikiem? Pracownicy sądów i prokuratury, funkcjonariusze policji, adwokaci i radcy oraz ich aplikanci, osoby duchowne, żołnierze, funkcjonariusze Służby Więziennej oraz radni (gminni, powiatowi i wojewódzcy).

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia można pobrać w Biurze Rady Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, IIp. p. 45 oraz w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta: CH Copernicus – ul. Stanisława Żółkiewskiego 15, CH Plaza – ul. Broniewskiego 90, ul. Dziewulskiego 38, Grudziądzka 126b, Poznańska 52 oraz Wały gen. Sikorskiego 8.

Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 r. do siedziby Rady Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, IIp., p. 45 – do godz. 15.30 lub do Punktów Informacyjnych Urzędu Miasta – do godz. 17.00 (PIUM ul. Poznańska do godz. 16.00). Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Biura Rady po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *