Gospodarowanie zasobami wodnymi. Za nami konferencja

Box2 Wiadomości Województwo box
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

W piątek 20 listopada odbyła się debata na temat gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście europejskiej strategii adaptacji do zmian klimatycznych i Europejskiego Zielonego Ładu. Uczestniczył w niej marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Piotr Całbecki.

Spotkanie odbyło się online, a poza gospodarzem naszego województwa wzięli w nim udział członkowie Parlamentu Europejskiego, Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, niemieckiej prezydencji Unii Europejskiej oraz sieci europejskich organizacji ekologicznych.

Zmiany klimatu obserwowane są już od dawna. Wzrastają średnie temperatury, topnieją lodowce, zmieniają się rozkłady opadów, wzrasta poziom mórz, a częstotliwość gwałtownych zjawisk pogodowych rośnie. Jest to odczuwalne w niektórych sektorach gospodarki, zwłaszcza w rolnictwie.

W 2013 roku ogłoszona została unijna strategia przystosowawcza, która opiera się przede wszystkim na wspieraniu działań w kluczowych sektorach podatnych na zagrożenia i wspieraniu krajów członkowskich w tworzeniu własnych strategii. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu unijna gospodarka ma zostać przebudowana pod kątem ekologii, co będzie efektem m.in. zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi.

– Dramatyczne zmiany klimatu obserwujemy wszędzie, także w Polsce. Widać to wyraźnie w Kujawsko-Pomorskiem nawiedzanym przez susze, huraganowe wiatry i powodzie spowodowane przez gwałtowne burze. Działania adaptacyjne to dramatyczny wyścig z czasem. Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi jest kluczowe dla tego procesu. Międzynarodowa, europejska koordynacja i współpraca w tej dziedzinie są niezbędne – stwierdził w swoim wystąpieniu marszałek Piotr Całbecki, który został zaproszony do debaty jako członek Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii Europejskiego Komitetu Regionów oraz sprawozdawca opinii komitetu w sprawie adekwatności aktów prawa europejskiego kluczowych dla unijnej polityki w dziedzinie ochrony wód i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w tym unijnej dyrektywy wodnej. 

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *