Minikopernik przy Młynie Wiedzy. Wiemy, kiedy otwarta zostanie pierwsza wystawa

Polecamy Wiadomości
Fot. Łukasz Piecyk

Prace budowlane adaptujące budynki przy ul. Łokietka pod Centrum Innowacyjnej Edukacji „Minikopernik” postępują. Przed zimą wykonawca zdąży zamknąć stan surowy obiektów, rozpoczynając działania w ich wnętrzach. Wykonanie dodatkowych, nieplanowanych wcześniej wzmocnień konstrukcyjnych przedłuży prace o ok. sześć-osiem tygodni.

Zgodnie z dokumentacją toruński Minikopernik miał zostać wybudowany w ciągu 56 tygodni od podpisania umowy między wykonawcą a miastem.

– Podczas prac budowlanych okazało się, że budynki wymagają wzmocnienia konstrukcyjnego – mówi Sławomir Wiśniewski, p.o. dyrektora wydziału inwestycji i remontów toruńskiego magistratu. – Zmiany te wygenerują dodatkowe koszty. Budżet inwestycji zwiększy się o 122 tys. zł. Przedłuży się także termin oddania obiektu. Remont zwieńczony zostanie w czerwcu, a już pod koniec listopada 2019 r. do obiektu wejdą pierwsi goście.

Adaptacji wystawy, która powstanie w Centrum Innowacyjnej Edukacji, podejmie się firma Mae Multimedia Art&Education.

Wystawa „Ścieżki dorastania” składać się będzie z 31 eksponatów oraz odpowiednio zaaranżowanej przestrzeni wokół – tłumaczy Marcin Centkowski z Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. – Ekspozycja będzie umiejscowiona na parterze oraz pierwszej kondygnacji adaptowanego budynku CIE.

Wspomniane eksponaty wejdą w skład trzech ścieżek tematycznych. Stanowiska zostaną w większości zaopatrzone w multimedia i nowe technologie, które umożliwią wielopoziomowe zwiedzanie.

Wchodząc na ścieżkę społeczno-kulturową zwiedzający wprowadzony zostanie w kontekst zagadnień związanych z procesem enkulturacji, czyli społeczno-kulturowego dorastania jednostki.

– Dorastanie zostanie pokazane jako proces samouświadomienia poprzez zrozumienie społecznych wzorców zachowań związanych m.in. z płcią kulturową, zrozumienie roli, jaką ma budowanie poczucia własnej wartości i wyjątkowości, a także poszukiwanie sposobów wyrażenia własnej osobowości poprzez twórczość i doświadczenie sztuki – czytamy w opisie projektu. – Zwrócona zostanie uwaga na interesujące młodych zjawiska związane z eksperymentowaniem z własnym ciałem, czy symbolikę rytuałów przejścia pomiędzy wiekiem dziecięcym i dorosłością.  Podkreślona zostanie wspierająca rola najbliższego otoczenia młodego człowieka, jego rodziny, podczas przejścia przez okres dorastania.

Ścieżka emocji: stanowiska tej ścieżki pozwolą młodym ludziom nauczyć się rozpoznawać emocje, właściwie je nazywać, rozładowywać i wyrażać. Dzięki temu możliwa będzie akceptacja przez nich skrajnych często emocji wieku dojrzewania. Młody człowiek, zamiast koncentrować się na „standardowych” problemach dorastania, zyska możliwość poświęcenia większej uwagi swojej aktywności intelektualnej i kulturalnej czy eksperymentom w dziedzinie sztuki.

Ścieżka dojrzewania: stanowiska tej ścieżki zaspokoją naturalną ciekawość okresu dojrzewania związaną z biologiczną sferą życia człowieka w sposób delikatny. Dzięki żartobliwym eksponatom pozwoli nabrać dystansu do problemów dojrzewania fizjologicznego i spojrzeć na nie z boku.

Poza wspomnianą wystawą utworzone zostaną także sale modułowe, z możliwością modyfikacji ich pod potrzeby warsztatowe, pokazowe czy szkoleniowe.  W odnowionych obiektach znajdzie się również miejsce pod dodatkową infrastrukturę, m.in. czytelnię książek i czasopism popularnonaukowych. 

Odbiorcy oferty Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy będą mogli nie tylko zwiedzać ekspozycję czy wziąć udział w warsztatach kulturalno-edukacyjnych, ale również uczestniczyć w spotkaniach, dyskusjach, pokazach oraz innych wydarzeniach kulturalnych, organizowanych także w godzinach wieczornych.

Całkowity koszt projektu to blisko 18 mln zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to suma ponad 12 mln 416 tys. zł.

Tagged