Społeczne pomysły na rewitalizację. Ruszył nabór projektów

Toruń opracowuje Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027. Wczoraj rozpoczął się nabór projektów społecznych, które się w nim znajdą. W przyjętej przez Radę Miasta Torunia uchwale wskazano, że obszarem objętym rewitalizacją jest Stare Miasto, Podgórz oraz Bydgoskie Przedmieście. To teren, który zajmuje 1 798,82 ha, co stanowi 15,55% powierzchni gminy oraz jest zamieszkały przez 37 […]